Noslēgusies talka Ventspils poligonā

30.maijā Ventspils bijušajā armijas poligonā, kāpu joslā, notika Latvijas Zaļās kustības rīkota Kāpu sakopšanas talka. Aktīvi talkā piedalījās skolas jauniešu, bērnu komandas un skolotāji no Zūru pamatskolas. Ap simts dalībnieku no skolas tika atvesti ar diviem autobusiem. Paldies skolas direktorei Santai Brošai par atsaucību un aktīvu atbalstu mūsu rīkotajai talkai.

Lai gan kāpas un liedags nebija pārāk piegružots, tomēr no jūras izskalotie un atpūtnieku atstātie atkritumi netrūka. Atradām gan liedagā ieskalotas riepas, gan zvejnieku laivas atliekas. Kāpas stāvvietā novietotais atkritumu konteiners tikai papildināts ar savākto atkritumu maisiem, kurus tālāk uz izgāztuvi transportēs Ventspils novada Vārves pārvalde.

Pēc talkas visi talcinieki saņēma nelielas piemiņas balvas par piedalīšanos talkā. Priecēja, ka talkā plecu pie pleca strādāja gan mazo klašu, gan vecāko klašu skolēni, kas savu klašu audzinātāju motivēti pratīs novērtēt sava novada dabas bagātību – jūras krasta un kāpas daudzveidību.

Paldies Vārves pagasta pārvaldes vadītājai Gunitai Ansonei, kas nevilcinoties atbalstīja mūsu iniciatīvu un izteica gatavību sadarboties arī turpmāk. Pašu talkas rīkošanu atbalstīja mūsu ārvalstu partneri – BaltCF un Coalition Clean Baltic.

Ceram, ka Latvijas Zaļās kustības sadarbība ar Ventspils novada pārvaldēm tiks attīstīta jaunos un piekrastei nozīmīgos projektos, jo piekrastes unikālā kāpu josla ir visas Latvijas dabas vērtība, kas ir sargājama ar kopīgiem spēkiem.