Noslēdzas sabiedriskā apspriešana par NAP2020 sākotnējo redakciju

Kopš 2012.gada februāra Latvijas Zaļā kustība ir aktīvi iesaistījusies Nacionālā attīstības plāna 2014.-2020.gadiem (NAP2020) izstrādes procesā – piedaloties darba grupās, sniedzot atzinumus un komentārus, kā arī iesaistoties diskusijās Vides konsultatīvās padomes ietvaros. Šodien, 21.septembrī, noslēdzas sabiedriskās apspriešanas process par NAP2020 sākotnējo redakciju.

Latvijas Zaļās kustības valdes priekšsēdētāja Alda Ozola 12.septembrī piedalījās biedrības “homo ecos:” diskusijā “Latvija – ekonomiskais izrāviens vai zaļākā valsts pasaulē”! Šo diskusiju var noskatīties portālā politika.lv šajā adresē http://politika.lv/article/homo-ecos-diskusija-latvija-ekonomiskais-izraviens-vai-zalaka-valsts-pasaule.

Papildus informācija par NAP2020 izstrādes procesu, kā arī sabiedrības līdzdalības iespējām, atrodama NAP vietnē.