Latvijas Zaļā kustība kopā ar citām vides NVO aicina publiskot informāciju par Visaginas AES projektu

Vides nevalstiskās organizācijas – „Latvijas Zaļā kustība”, „Latvijas Zemes draugi”, „Vides aizsardzības klubs”, „Zaļā brīvība” un organizācija „Jēkabpils Latviešu biedrība” š.g. 1.februārī nosūtīja vēstuli premjerministram Valdim Dombrovskim un Saeimas frakciju vadītājiem, aicinot atklāti informēt sabiedrību par izmaksām, kas saistītas ar Latvijas dalību Visaginas AES projektā un saistībām, ko Latvijas puse vai VAS „Latvenergo” uzņemsies, tai skaitā ietekmi uz elektroenerģijas tarifiem. Rīt, 2.februārī, arī Saeimā ir paredzēts apspriest šo jautājumu.

Visaginas atomelektrostacijas (AES) projekta sagatavošanās darbi ir iegājuši jaunā fāzē, un vienošanās starp akcionāriem varētu tikt parakstīta 2012.gada februārī. Par Latvijas dalību šajā projektā būs jālemj Ministru kabinetam un, kā jau ierasti, sagaidāms, ka tas notiks sēdes slēgtajā daļā.

NVO aicina atklāti informēt sabiedrību par projekta izmaksām un saistībām, kādas Latvija uzņemas, it īpaši tādēļ, ka galvenais pamatojums Latvijas dalībai šajā projektā tiek minēts it kā ekonomiskais izdevīgums. Pēc publiski pieejamās informācijas Latvija plāno iegūt 15-20%* akciju Visaginas AES projektā, un naudas izteiksmē tas veido aptuveni 1 miljardu LVL. Organizācijas norāda, ka pašlaik īstenošanā esošie projekti Somijā un Francijā parāda, ka faktiskās AES projektu izmaksas no plānotajām ir vismaz par 50% augstākas. Nav saprotams, kādēļ situācijā, kad Latvijā tiek meklētas visas iespējas ietaupīt un samazināt valsts budžeta izdevumus, Ministru kabinets slepeni plāno uzņemties milzīgas finansiālas saistības.

Satraukumu rada arī fakts, ka kompānijas „Hitachi” piedāvātā tehnoloģija ABWR (advanced boiling water reactor – angļu val.) rada vislielāko radioaktīvu atkritumu daudzumu**, tomēr ietekmes uz vidi novērtējumā nav iekļauts novērtējums par ietekmi uz vidi izlietotās kodoldegvielas apsaimniekošanā, ne arī sagaidāmajām izmaksām.

Pēc Fukušimas avārijas un tās dramatiskajām sekām, vairākas Eiropas valstis 2011.gadā pieņēma lēmumu pakāpeniski atteikties no atomenerģijas, piemēram, Vācija un Zviedrija. Arī Itālijas iedzīvotāji referendumā ar absolūto balsu vairākumu noraidīja ieceres atomenerģijas izmantošanai. Tikmēr situācija Japānā joprojām ir dramatiska, likvidējot avārijas sekas, un pašlaik no 54 reaktoriem darbojas tikai 6. Arī Japāna plāno līdz 2050.gada pilnībā atteikties no atomenerģijas.

Tikmēr Latvija grasās uzņemties saistības atomenerģijas ražošanā 100 gadu garumā***. Tas ir ilgs laika periods, kas krietni sniedzas pāri ne tikai politiskajam „četru gadu” ciklam, bet arī Latvijas valstiskās pastāvēšanas ilgumam, tādēļ pirms tik nozīmīgu jautājumu izlemšanas nepieciešama atklāta diskusija sabiedrībā un Saeimā.

* Latvijas premjerministra Valda Dombrovska komentāri par Latvijas interesēm Visaginas AES projektā 2011.gada 23.decembrī (avots: Bloomberg – ELTA)
** Ietekmes uz vidi novērtējuma ziņojums Visaginas AES un dažādu tehnoloģiju salīdzinājums, 133.lpp., nodaļa 6.2.2.1, tabula 6.2.-2. „Annual generation of solid radioactive waste” (dokuments pieejams tiešsaistē: http://www.vae.lt/en/pages/environmental_impact_assessment)
***100 gadu periods = 10 gadi būvniecība + 60 gadi AES darbības laiks + 30 gadi AES slēgšanas periods

Vides NVO nosūtītā vēstule LR Ministru prezidentam V.Dombrovskim skatāma zemāk.

Download (PDF, 187KB)

Papildus informācija:

Alda Ozola, biedrības „Latvijas Zaļā kustība” valdes priekšsēdētāja, alda.ozola@zalie.lv, t.29173047