Latvijas Zaļā kustība izstrādās ‘zema oglekļa’ attīstības vadlīnijas Ventspilij

Ventspils domes Vides aizsardzības komisija ir izteikusi atbalstu Latvijas Zaļās kustības piedāvājumam sadarboties izstrādājot “Zema oglekļa” attīstības vadlīnijas Ventspilij. Latvijas Zaļā kustība šajā darbā piesaistīs savus sadarbības partnerus no INforSE network, kā arī ekspertu no Lielbritānijas, kurš pašlaik strādā pie līdzīgu vadlīniju izveides Lielbritānijas pilsētām. Plānots, ka vadlīnijas tiks pabeigtas līdz 2011.gada maijam.

Eksperti vairākkārtīgi ir norādījuši, ka šādu īpatsvaru Latvijai būs iespējams sasniegt tikai rūpīgi plānojot un koordinējot dažādas aktivitātes un finanšu instrumentus, un īpaši nozīmīga būs rīcība pašvaldību līmenī, piemēram, tādās jomās kā siltumapgāde, ēku energoefektivitāte, transports, arī elektroenerģijas ražošana. Vairākās Eiropas Savienības valstīs pilsētas ir sākušas izstrādāt „zema oglekļa” attīstības vadlīnijas un rīcības plānus SEG emisiju samazināšanai, piemēram, Lielbritānijā, Zviedrijā u.c. Pilsētas savu attīstību plāno klimata pārmaiņu kontekstā, un vienojas par mērķiem SEG emisiju samazināšanai pilsētās. Pašvaldību līmenī Latvijā pagaidām šajā jomā ir darīts ļoti maz.