Latvijas piekrastes pašvaldības iegūst erozijas risinājumu un pludmaļu pieejamības pieredzi Vācijā

Lai gūtu pieredzi krastu erozijas un pludmaļu pieejamības nodrošināšanā, no 23. līdz 26. septembrim plaša delegācija no Latvijas uzturējās Baltijas jūras piekrastē Vācijā.  Kopā ar Rucavas, Nīcas, Grobiņas, Ventspils, Mērsraga, Engures un Saulkrastu novadu, kā arī Ventspils pilsētas pašvaldību pārstāvjiem, braucienā piedalījās pārstāvji no VARAM, Latvijas Universitātes un LZK. Kā viesi, pieredzes apmaiņā piedalījās arī pārstāvji no Kaļiņingradas apgabala, kur erozijas problēmas tiek risinātas ar dažādām jaunām tehnoloģijām.

Ļoti piesātinātā četru dienu programmā, Vācijas kolēģi no Meklenburgas-Priekšpomerānijas Vides un lauksaimniecības ministrijas, iepazīstināja ar dažādiem Baltijas jūras piekrastes aizsardzības režīmiem, rezervātiem, dambju konstrukcijām un pludmaļu pieejamības piemēriem. Intensīvās programmas ietvaros apmeklējām dažādas piekrastes vietas vairāk kā 150 km garumā. Ar savu pieredzi dalījās arī mūsu Latvijas delegācijas pārstāvji Edvīns Kāpostiņš un Renāte Priedīte no VARAM Telpiskās plānošanas departamenta , kā arī Latvijas Universitātes vadošais erozijas procesu pētnieks Dr. geogr. Jānis Lapinskis. Par risinājumiem, kas tiek pielietoti, lai novērstu krastu erozijas procesus Kaļiņingradas piekrastē, stāstīja pētnieks Oļegs Bass un uzņēmējs Aleksejs Ušakovs.

Šis studiju brauciens uz Vāciju tika rīkots pateicoties finansiālam atbalstam no Fridriha Eberta Fonda Baltijas biroja (direktors Peer Krumrey) un Baltijas jūras Aizsardzības fonda (izpilddirektors Peter Torkler). Īpašs paldies galvenajam vizītes organizatoram Dr. Frank Weichbrodt, kas pārstāv vietējo Vides ministriju.

Šī pieredzes apmaiņa notiek LZK programmas “Saglabāsim Latvijas Kāpas” projektu ietvaros. Pēc Kaļiņingradas kolēģu ielūguma, nākošgad plānots apmeklēt arī šo Baltijas jūras reģiona daļu.

Prezentācijas

Jānis Matulis