Jaunā Eiropas investīciju bankas enerģētikas politika pretunā ES klimata politikai

Šonedēļ Eiropas investīciju banka (EIB) publiskai apspriešanai nodeva savas jaunās enerģētikas politikas melnrakstu. Vides nevalstiskās organizācijas norāda, ka ja EIB jaunā enerģētikas politika tiks apstiprināta pašreiz piedāvātajā variantā, tad Eiropas Savienības mēģinājums kļūst par globālo līderi klimata pārmaiņu ierobežošanā pilnībā izgāzīsies.

EIB enerģētikas politika, kas pašreiz tiek pārskatīta, iezīmē tās jomas, kurās būs iespējams saņemt aizņēmumus no šīs ES finanšu institūcijas. Lai gan atsevišķos aspektos EIB plānot noteikt stingrākus standartus aizdevumiem, tomēr joprojām pastāv iespēja, ka EIB finansēs arī ogļu stacijas un līdzīgus klimatam kaitīgus projektus. Ar EIB enerģētikas politikas melnrakstu iespējams iepazīties šeit: http://www.eib.org/about/partners/cso/consultations/item/public-consultation-on-eibs-energy-lending-policy.htm

Vides nevalstiskās organizācijas (NVO) Centrālajā un Austrumeiropā norāda, ka publiskajām finanšu institūcijām enerģētikas jomā būtu jāfinansē tikai tādi investīciju projekti, kas nodrošina pāreju uz zema oglekļa ekonomiku, proti, ieguldījumi energoefektivitātē un atjaunojamos energoresursos. Vides NVO jau gadiem ir kritizējušas EIB par to, ka tā turpina finansēt fosilo energoresursu projektus. Tādējādi EIB kā ES banka rīkojas pretēji ES nospraustajiem mērķiem attiecībā uz siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanu.

LR Finanšu ministrija vēstulē Latvijas Zaļajai kustībai norāda, ka par EIB enerģētikas politikas dokumenta melnrakstu pirms EIB Direktoru sanāksmes, kas notiks š.g. 23.jūlijā, tiks izstrādāta Latvijas pozīcija. Attiecīgās nozares ministrijas, kā arī citas ieinteresētās institūcijas var iesaistīties Latvijas pozīcijas izstrādē. Latvijas Zaļā kustība aicina vides NVO piedalīties šīs pozīcijas komentēšanā!

Papildus informācijai:
Alda Ozola, e-pasts: alda@lanet.lv