Inforse tikšanās Oslo

No 18. līdz 20.martam, Oslo, notika Inforse projekta grupas tikšanās un pieredzes apmaiņa. Ziemeļu Ministru padomes finansētā projekta ietvaros, pārstāvji no Dānijas, Zviedrijas, Baltkrievijas, Ukrainas, Norvēģijas, Lietuvas un Latvijas, apsprieda nacionālos plānus siltumnīcas efekta gāzu samazināšanā Eiropas Zaļā kursa ietvaros.

Sanāksmes laikā tika salīdzināti valstu Klimata plāni un veicināta viedokļu apmaiņa par izdarīto un vēl darāmo, kas veicinātu atjaunojamo energoresursu attīstību. Projekta ietvaros 25.septembrī, paredzēts seminārs arī Latvijā, kurā tiksies vairāku valstu pārstāvji un dalīsies ar savu valstu pieredzi.

Semināra laikā, kolēģis no Norvēģijas Dabas aizsardzības biedrības (Naturvernforbundet) noorganizēja tikšanos ar Oslo pašvaldības Būvniecības nodaļas iepirkuma speciālistiem, uz vietas, kurā tiek atjaunots ielas segums un visas komunikācijas. Visi darbi tiek veikti atbilstoši galvenajai iepirkuma prasībai – darbi jāveic ar videi draudzīgu tehniku, kas nozīmē, ka ekskavātori, smagie auto un pat asvalta klājēji darbojas uz elektrobaterijām, kas tiek regulāri uzlādētas un nodrošina tehniku darbam visas dienas garumā. Semināra dalībnieki izbrauca arī ar vietējo kuģi, kas darbojas uz uzlādējamām baterijām un kursē starp Oslo fjordiem.