Iespējas vides zinātņu studentiem un jaunajiem speciālistiem

Vācijas federālais vides fonds (Deutschen Bundesstiftung Umwelt) atbalsta inovatīvus vides aizsardzības projektus. Tas piešķir arī stipendijas augsti kvalificētiem augstskolu absolventiem no Austrumeiropas un Centrāleiropas valstīm tālākizglītībai dabas un vides aizsardzības jomā. Stipendija dod iespēju veikt pētniecības darbu kādā no Vācijas institūcijām – universitātēs, pētniecības institūtos, vides aizsardzības iestādēs, uzņēmumos, biedrībās u.c.) Tiek piedāvāta arī plaša papildprogramma, kura ietilpst īsais vācu valodas kurss, semināri, piedalīšanās vasaras akadēmijā un nozares pasākumos.

Stipendija paredzēta 6 mēnešiem ar iespēju pagarināt to līdz 12 mēnešiem. Stipendijas apmērs ir 1250 eiro mēnesī. Vācijas federālais vides fonds katru gadu piešķir aptuveni 60 stipendijas.

Pieteikšanās līdz 2017. gada 1. augustam. Pieteikumi jāiesniedz tiešsaistē vācu vai angļu valodā. Sīkāka informācija: https://www.dbu.de/stipendien_international

Pārrunas ar kandidātiem pēc iepriekšējas atlases notiks 2017. gada oktobrī Rīgā.

  • Ināra Granta, Vācijas vēstniecības preses nodaļa
  • Tel. 67085139
  • E-pasts: pr-100@riga.diplo.de
  • Raiņa bulv.13, Rīga LV-1050