Diskusija par Orhūsas konvenciju

Latvijas Zaļā kustība rīko Apaļā galda diskusiju par Orhūsas konvencijas tendencēm un izaicinājumiem, kas notiks 21.novembrī pl. 14.00 Ziemeļvalstu Ministru Padomes birojā.

Kopš Orhūsas konvencijas ratificēšanas Latvijā ir pagājuši 15 gadi. Šajā laikā ir notikusi Eiropas tiesību normu un principu integrēšana Latvijas, kā ES dalībvalsts likumos, kā arī sācis darboties Administratīvā Procesa likums, kas skaidri definēja sabiedrības tiesības, tās aizsargāja no civiltiesiskām tiesvedībām un deva aktīvākajai sabiedrības daļai iespējas aizstāvēt savas tiesības iestādēs un tiesās. Ir notikuši sabiedrības rezonansi ieguvuši tiesu procesi dažādās tiesu instancēs Latvijā un Eiropā. Šobrīd gan NVO, gan juristu vidū ir izveidojies viedoklis, ka Orhūsas konvencijas principu īstenošana ir zaudējusi savu aktualitāti un ir laiks to atkal iedzīvināt. Par to diskutē, ne tikai Latvijā, bet arī citviet Eiropā, kur sabiedrība tiek mudināta aktīvāk izmantot Orhūsas konvencijas tiesību normu instrumentus.

Lai apspriestu Orhūsas konvencijas tiesību principu aktualitāti un arī problēmas to īstenošanā, Latvijas Zaļā kustība ir aicinājusi uz diskusiju ekspertus no Latvijas un ārvalstīm, lai dalītos pieredzē un meklētu risinājumus. Diskusijā piedalīsies Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Valsts sekretāra vietniece Alda Ozola, Rīgas Juridiskās augstskolas lektore un pētniece, bijusī Orhūsas konvencijas biroja vadītāja vietniece Žaneta Mikosa, kā arī viesi no Zviedrijas – Mihails Durkins, kas pārstāv lielāko Baltijas jūras reģiona vides NVO tīklu – Coalition Clean Baltic, Ukrainas pārstāvis no Ļvovas NVO “World Laboratory” Petro Hricišins un Baltkrievijas vides NVO “Nerush” pārstāvis no Baranovičiem – Jevgēņijs Kalačs.

Pasākumu atklās Ziemeļvalstu Ministru Padomes biroja Latvijā direktors Stefans Eriksons, kas iepriekš ir bijis arī Zviedrijas vēstnieks Baltkrievijā.

Pēc diskusijas LZK Valdes priekšsēdētājs Jānis Matulis prezentēs bukletu “Zini savas tiesības”.

Kampaņas “Saglabāsim Latvijas Kāpas” informatīvo pasākumu ietvaros, šo diskusiju atbalsta Coalition Clean Baltic un Latvijas Vides aizsardzības fonds.