Dabas pieejamības sertifikāts “NaaC”

15. martā Rīgā notika preses konference, kas informēja par jaunā Dabas pieejamības sertifikāta “NaaC” (Nature Accessible) ieviešanu un Latvijas Zaļās Kustības programmas “Saglabāsim Latvijas Kāpas” pasākumu trīsgades plāna darbiem.

Preses konferencē ziņojumu par Latvijas Zaļās kustības darbu šajos jautājumos prezentēja LZK valdes priekšēdētājs Jānis MatulisInvalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis, “Apeirona” pieejamības eksperts Jurģis Briedis un projektu vadītājs Juris Pabērzs.

Ziņojumos un prezentācijās tika uzsvērts, ka esošos un no jauna būvējamos infrastruktūras objektos svarīgs ir ne tikai dabas aizsardzības aspekts, bet arī pieejamības faktors, proti, Universālā dizaina principu īstenošana, kas nozīmē atpūtas vietas ērtu pieejamību arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ģimenēm ar bērniem ratiņos un sirmgalvjiem.

LZK valdes priekšēdētājs Jānis Matulis informēja, ka nolūkā pievērst sabiedrības uzmanību piekrastes infrastruktūras problēmai, vienlaicīgi piedāvājot konkrētus risinājumus, LZK un  apvienības “Apeirons” eksperti 2017. gadā apmeklēja 47 objektus visā Latvijas piekrastes garumā. Konkrētais publiskās infrstruktūras monitorings tika realizēts Latvijas Zaļās Kustības programmas “Saglabāsim Latvijas kāpas” ietvaros, sadarbībā ar partneriem Coalition Clean Baltic un Latvijas Vides aizsardzības fondu, kuri šo LZK projektu finansēja.

 Monitoringa rezultātā tika apkopoti dati un izvēlētas publiskās infrstruktūras dabas objektu vietas, kuru labiekārtošana pieejamības principu nodrošināšanā būtu visoptimālākā un rezultatīvākā. Tādejādi LZK programmas “Saglabāsim Latvijas kāpas” 2018. – 2020. gada projektā paredzēti konkrēti piekrastes publiskās infrastruktūras labiekārtošanas darbi, kā arī sabiedrības informēšanas un izglītošanas kampaņa, kurā nozīmīga vieta ir Dabas pieejamības sertifikāta – “NaaC “ ieviešanai Latvijā. J.Matulis prezentēja jaunā sertifikāta logo un karogu, kuru reģistrācijas pieteikums jau iesniegts Patentu valdē. Sertifikācijai būs aicināti pieteikties ne tikai piekrastes, bet visas Latvijas dabas un tūrisma objekti.

Apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis, pieejamības eksperts Jurģis Briedis un projektu vadītājs Juris Pabērzs informēja par Dabas pieejamības faktoru nozīmīgumu un tā nepieciešamību visas sabiedrības un valsts interesēs, “NaaC” sertificēšanas kritēriju izstrādāšanu, plānoto sertificēšanas, diploma un karoga  piešķiršanas kārtību, kā arī mobilās aplikācijas “Mapeirons” darbību.

Preses konferencē, līdztekus mediju pārstāvjiem, piedalījās Zviedrijas vēstniecības Latvijā pārstāve, VARAM, Valsts Vides dienesta, Dabas aizsardzības pārvaldes, Pašvaldību savienības, Latvijas Valsts mežu, Rīgas Domes un Dungadas novada pašvaldības pārstāvji.

Prezentācijas: