Atzīmēsim LZK 15 gadu pastāvēšanu un darbību

15.jūnijā Upesgrīvā notika paplašināta Valdes sēde, kuras laikā tika apspriesti jau notikušie un turpmāk plānotie projektu darbi. Aktīvi turpinās LZK programmas “Saglabāsim Latvijas Kāpas” ietvaros īstenotie dabas pieejamības sertifikāta “NaaC” popularizēšanas un ieviešanas pasākumi, kuriem nopietnu līdzfinansējumu šogad ir sniegušas Engures un Rojas novadu pašvaldības. Jānis Matulis informēja, ka “NaaC” karogs ir piešķirts Rojas, Engures, Mērsraga pašvaldību pludmalēm un plānots arī Ventspils novada Jūrkalnes stāvkrasta stāvlaukumam.

Tika izveidota darba grupa Ingas Neimanes, kas koordinēs LZK 15 gadu jubilejas pasākuma rīkošanu, kuru nolemts atzīmēt 17.augustā. Pirms 30 gadiem Talsos tika izveidota VAK Talsu nodaļa, savukārt 15 gadus vēlāk, Talsos radās LZK, kuru sākotnēji veidoja vairākas VAK Kurzemes nodaļas.

Visi LZK biedri tiek aicināti rezervēt laiku un piedalīties ar saviem atmiņu stāstiem un aktīvu dalību mūsu 15gades pasākumā, par kura vietu vēl informēsim atsevišķi. Uz tikšanos 17.augustā!