Aicinājums nodrošināt drošu vidi Eiropas pilsoņiem

Ar šodienas balsojumu Eiropas Parlamentā sākas jauna politiskā fāze Eiropas Savienībā.

10 vadošās vides organizācijas Eiropā aicina prezidentu Junkeru un viņa jaunizveidoto komandu nodrošināt Eiropas pilsoņiem un nākamajām paaudzēm veselīgu, iekļaujošu un videi draudzīgu dzīves vietu.

“Pēdējā desmitgadē neregulēta izaugsme ir novedusi pie ekonomiskās nestabilitātes, nevienlīdzības un nepieredzētas vides degradācijas. Eiropai nav vajadzīgs turpināt iepriekšējo politiku,” norāda Andželo Kaserta, 10 vadošo vides organizāciju koalīcijas vadītājs.

Kopš pirmo reizi tika nosaukts iespējamais jaunās Komisijas sastāvs, nevalstiskās organizācijas, progresīvākie biznesa sektora uzņēmumi, Eiropas Parlamenta prezidents un tālredzīgākie Eiropas Parlamenta deputāti, izteikuši bažas un norādījuši uz nepieciešamību pēc patiesas izaugsmes, kas balstīta ilgtspējīgās iniciatīvās, vides aizsardzībā un drosmīgos lēmumus cīņā ar klimata izmaiņām.

Lai gan vides organizācijas atzinīgi vērtē, ka ir veikti daži nelieli uzlabojumi, no kuriem būtiskākais ir ilgtspējas iekļaušana pirmā vice-prezidenta Fransa Timmermaņa mandātā, tomēr kopumā organizācijas ir norūpējušās, ka t.s. Junkera Komisija var būtiski pavājināt vides politiku Eiropā.

Organizācijas joprojām īpaši norāda uz šādām problēmām:

  • Apvienojot Vides komisāra un Jūrniecības un zvejniecības komisāra amatus, vides prioritātes politiskajā sistēmā tiek būtiski pazeminātas. Vides, jūrniecības un zvejniecības komisāra mandāts nesatur skaidru uzdevumu pilnībā īstenot 7. Vides rīcības programmu; mandātā novērojams uzsvars Putnu un Dzīvotņu direktīvu pavājināšanu; problēmas varētu būt arī ar gaisa kvalitātes likumdošanu.
  • Pirmā vice-prezidenta Timmermaņa mandātā joprojām nav precīzi aprakstītas atbildības ilgtspējas jomā; Politiskajās vadlīnijās, kas kalpotu par galveno atskaiti, lemjot par Komisijas jaunajām iniciatīvam, nav praktiski nekāda atsauce uz vidi, izņemot klimatu.
  • Nav skaidrs kā klimata un enerģijas jautājumi tiks dalīti starp pirmo vice-prezidentu Timmermani, vice-prezidentu enerģētikas jautājumos Marošu Šefčoviču (Maroš Šefčovič) un Klimata un enerģijas komisāru Migelu Ariasu Caņjeti (Miguel Arias Cañete).

Vairāki komisāri ir apstiprināti par spīti vērā ņemamam sabiedrības satraukumam par to kompetenci, spējām un neatkarību.

Latvijas Zaļā kustība Latvijā pārstāv CEE Bankwatch Network jeb vienu no Green 10 – vadošajām vides organizācijām Eiropā. Vadošās organizācijas jau iepriekš ziņojušas, ka jaunais Komisijas sastāvs var būt drauds Eiropas ilgtspējai nākotnē. Vairāk: http://www.green10.org