24. novembra Diskusija par attīstības sadarbības projektiem un organizāciju pieredzi

Diskusijā par NVO redzējumu kā labāk attīstīt sadarbību Rietumu – Austrumu virzienos, izmantojot gan ES, gan Latvijas piešķirto finansējumu, piedalījās mūsu uzaicinātie Latvijas NVO pārstāvji no Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons”, Vides aizsardzības kluba un Jaunatnes organizāciju apvienības “IMKA Latvija”, viesi – Natālija Parečina no Baltkrievijas – Minskas NVO “Ekoloģisko Risinājumu Centra” un Jevgēņijs Kalačs no Baranoviču NVO “Nerush”, kā arī Ukrainas pārstāvis Petro Hricišins no Ļvovas NVO “Pasaules Laboratorija”.  

Ar izsmeļošu informāciju par Latvijas ĀM finansētiem projektiem un politikas virzieniem attīstības sadarbības jomā  klātesošos iepazīstināja Ārlietu ministrijas pārstāvis Rets Plēsums (prezentāciju *.pptx formātā iespējams lejuplādēt šeit>>), kurš arī aktīvi iesaistījās diskusijā par projektu ilgtspējību, NVO tīklu priekšrocībām un turpmākas vēl ciešākas sadarbības iespējām Latvijas un kaimiņvalstu NVO projektos. Diskusijas dalībnieki iepazinās ar Baltkrievijas un Ukrainas NVO pieredzi apjomīgu projektu sagatavošanā un to tālākā virzībā, problēmām, kas saistītas ar birokrātiskiem šķēršļiem to realizēšanā.  Viesi izteica cerību, ka Latvijas NVO projektu sadarbības ietvaros, šādu problēmu būs mazāk.

 

Tostarp visi diskusijas dalībnieki atzina, ka ne vienmēr ambiciozie ES miljonu projekti ir reāli un sasniedz vēlamo rezultātu. Arī neliela finansējuma projekti dod reālu ieguldījumu mērķu sasniegšanā, īpaši ja to aktivitātes ir vairāku gadu garumā un tajos, cita starpā, ir ietvertas arī sadarbībai tik nepieciešamās pieredzes apmaiņu vizītes, kas paplašina projektu dalībnieku redzes loku un ir orientēti uz mērķauditorijas izglītošanu.

Diskusijas rezultāts – jaunas ieceres turpmākai veiksmīgai sadarbībai!