Tiek atklāta Kampaņa “Saglabāsim Latvijas Kāpas – 2017”

Kampaņas uzdevums šogad ir pievērst uzmanību piekrastes infrastruktūras problēmai, kā arī piedāvāt konkrētus risinājumus. Esošajos un no jauna būvējamos infrastruktūras objektos svarīgs ir ne tikai dabas aizsardzības aspekts, bet arī pieejamības faktors, proti, Universālā dizaina, principu īstenošana, kas nozīmē atpūtas vietu pieejamību gan cilvēkiem ar kustību traucējumiem, gan ģimenēm ar bērniem un sirmgalvjiem. Tāpat šādi objekti nedrīkst būt pretrunā vietējo iedzīvotāju interesēm un to plānošanā ir jāiesaista vietējās iedzīvotāju grupas, ieinteresētās NVO un eksperti. Šīs kampaņas uzdevums ir veicināt konkrētu kāpu joslas infrastruktūras objektu izbūvi-pārbūvi, veicinot dabas saglabāšanu un vienlaicīgi arī pieejamību vairākos piekrastes posmos, vismaz 7 Latvijas piekrastes vietās.


2007.gadā, piesaistot vietējos un ārvalstu fondus, LZK uzsāku kampaņu Saglabāsim Latvijas Kāpas, ar mērķi maksimāli informēt sabiedrību un ārvalstu tūristus par mūsu piekrastes dabas bagātībām un nepieciešamību tās nosargāt. Izplatot bukletus vairākās valodās, rīkojot sabiedriskās kontroles reidus kāpās, veicot informatīvu kampaņu masu medijos un to maksimāli plaši atspoguļojot televīzijā un radio. Nākošo trīs gadu laikā situācija krasi uzlabojās.
2016. gadā LZK veica reidus visā piekrastē un secināja, ka situācija piekrastes kāpās kopumā pasliktinās – kāpas atsevišķos piekrastes posmos tiek izbraukātas un tādējādi pakļautas iznīcībai. Pieaugošais tūristu un pašmāju atpūtnieku skaits, kā arī kvalitatīvas infrastruktūras, konkrēti atpūtas vietu un auto stāvvietu trūkums, veicina strauju kāpu dabas daudzveidības iznīcināšanu un kāpu joslas degradāciju kopumā.

Šī gada Kampaņas mērķi ir:
1) Dialoga veicināšana un sabiedrības aktivizēšana savas teritorijas, piekrastes infrastruktūras sakārtošanā, nosargājot kāpu dabas vērtības un tādējādi veicinot vietējās ekonomikas izaugsmi;
2) Konkrētu priekšlikumu un kritēriju izstrāde vismaz 7 esošo vai plānoto infrastruktūras objektu (auto stāvvietu, dabas taku u.c.) labiekārtošanai Natura 2000 teritoriju vai citu vērtīgu dabas objektu tuvumā, visā piekrastes posmā no Rucavas līdz Ainažiem;
3) Jauna Sertifikāta izstrāde un piemērošana Latvijā, kur tiktu apvienoti dabas aizsardzības un universālā dizaina principi, kā arī darbs pie tā starptautiskas atzīšanas.

Sadarbībā ar:

    

Kampaņas laikā tiks veikta visas 500 km garās piekrastes kāpu pašvaldību infrastruktūras objektu apsekošana, monitorings un ierosinājumu apspriešana četros reģionālajos semināros, no kuriem pirmais notiks 31.maijā Nīcas Tautas namā un kurā piedalīsies Rucavas, Nīcas, Grobiņas un Pāvilostas pašvaldību, NVO un uzņēmēju pārstāvji. Nākošais – Ziemeļkurzemes piekrastes monitoringa rezultātu izvērtēšanas seminārs paredzēts jūnija beigās. Septembrī paredzēta starptautiska konference, lai dalītos pieredzē un meklētu risinājumus ilgtspējīgas piekrastes infrastruktūras izveidē, iepazītos ar pozitīvajiem dabas tūrisma infrastruktūras piemēriem Baltijas jūras reģionā un diskutētu par vienotu standartu, kritēriju un sertifikāta izveidi.
Kampaņa notiek ar Latvijas Vides aizsardzības fonda un Coalition Clean Baltic finansiālu atbalstu un sadarbojoties Latvijas Zaļajai kustībai ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons”, Latvijas Pašvaldību savienību un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju.

  • 31.maijā – 1.Reģionālā Semināra Nīcā programma pielikumā. Lejuplādēt (*.pdf) šeit>>
  • Saglabāsim Latvijas kāpas reklāmas video:

Informācija:

Jānis Matulis
janis.matulis@zalie.lv
Tel: 2653 8871