Latvijas Zaļās kustības Programmas “Saglabāsim Latvijas kāpas” Informatīvi izglītojoša kampaņa

Zaļā jūra

“Saglabāsim Latvijas kāpas” 2018. – 2020.

  • Piedalīties – infrastruktūras plānošanā
  • Sadarboties – ar visiem, kas vēlas iesaistīties
  • Aizsargāt – kāpu dabas vērtības

Projekta uzdevumi:

Dialoga veicināšana un sabiedrības aktivizēšana savas teritorijas, piekrastes infrastruktūras sakārtošanā, tādējādi nosargājot kāpu dabas vērtības. Konkrētu piekrastes infrastruktūras problēmvietu labiekārtošana, veicinot līdzsvaru starp dabas saglabāšanu (Natura2000) un vietējo ekonomiku. Paredzēts piedalīties vairāku piekrastes autostāvvietu un dabas taku labiekārtošanā, atbilstoši vides aizsardzības un universālā dizaina principiem.

Informatīvi izglītojoša kampaņa ZAĻĀ JŪRA nepieciešamo informatīvo materiālu izplatīšanaI, informācijas apmaiņas organizēšanaI starp sadarbības partneriem – piekrastes pašvaldībām un skolām, informatīvo zīmju izvietošanaI un publisko pasākumu rīkošanaI visā piekrastē 500 km garumā – Kāpu talka organizēšanai pēdējā maija sestdienā un priežu stādīšana pirmajā septembra sestdienā.
Jauna Dabas pieejamības Sertifikāta izstrāde (NaaC – Nature Accessible), apvienojot dabas aizsardzības un universālā dizaina principus, darbs pie tā starptautiskas atzīšanas un tā ieviešana Latvijā. Piekrastes atpūtas vietu infrastruktūru sertificēšana un NaaC karoga piešķiršana.

Partneri:

VARAM, LPS, piekrastes pašvaldības, DAP, “Apeirons”, NBS, Coalition Clean Baltic, Baltic Sea Conservation Fund, Friedrich Ebert Stiftung, Zviedrijas vēstniecība un Ziemeļvalstu Ministru Padomes birojs Latvijā.