Par globālajiem procesiem, kurus mēs neredzam

Tēma, kas skar mūsu ikdienu un procesi, kas notiek pasaulē, tai skaitā vides aizsardzībā, tika apspriesti mūsu ilggadēja drauga un atbalstītāja Dr. Elmar Römpczyk lekcijā – Citādu pasauli tagad – Jā, mēs varam, kas notika 28.aprīlī, viesnīcā Baltic Beach Hotel.

Ar sev raksturīgo analītisko pieeju un spēju atšifrēt mums dažkārt nesaprotamus globālos procesus, Dr. Elmar Römpczyk iepazīstināja semināra dalībniekus ar savu redzējumu kā šobrīd attīstas pasaule. Būdams aktīvs Vācijas Fridriha Eberta Fonda (FES) darbinieks, kas vadījis FES birojus dažādās pasaules vietās, kā piemēram Latīņamerikas valstīs, ir ieguvis milzīgu pieredzi ne tikai politikas procesu vērošanā, bet arī ilgtspējības un globālo vides tendenču analizēšanā.

Lasīt tālāk… →

LZK pievienojas kampaņai – Apturēsim Ekocīdu

2017.gadā vides tiesību juristi un vides aktīvisti no visas pasaules nodibināja kustību – Stop Ecocide International (Apturēsim Ekocīdu).

Šajā plašajā pasaules mēroga kustībā šobrīd apvienojušās dažādas vides NVO un vides tiesību eksperti, ar mērķi definēt plaša mēroga noziegumus pret dabas vidi par Ekocīdu. Visā pasaulē tiek vākti paraksti un rīkotas kampaņas, lai šis jaunais vides noziegumu pret cilvēci jēdziens – Ekocīds, tiktu iekļauts starptautiskās likumdošanas aktos un ANO, uz Romas statūtu pamata, dibinātās Starptautiskās Krimināltiesas jurisdiskcijā.

Lasīt tālāk… →

Tiek atjaunota Pelēkā kāpa

Sestdien, Mērsraga piekrastes Pelēkajā kāpā, notika jau trešā Pelēkās kāpas atjaunošanas talka. Eiropas Savienības un Asociācijas Eiropas Zaļā Josta (European Green Belt Association) izveidotās BestBELT programmas ietvaros, 2022.gadā. LZK saņēma atbalstu mūsu projektam – Eitrofikācijas samazināšana Pelēko kāpu biotopos , kura ietvaros, divu gadu laikā, atmežosim no mazajām priedītēm, kārkliem un krūmiem Pelēkās kāpas teritorijas Mērsraga un Engures piekrastē, kā arī Jūrmalas pilsētas Raga kāpā.

Līdz šim aktīvi Pelēkās kāpas atjaunošanā, kā brīvprātīgie, piedalās LZK biedri no vairākām reģionālajām nodaļām – Ziemeļkurzemes, Abavas, Gramzdas un Ventspils. Ir atjaunota dabiskā Pelēkās kāpas vide jau vairāku kilometru un hektāru platībā. Tuvojoties pavasarim, talkās aicināsim arī vietējos iedzīvotājus un piekrastes skolas, tādējādi izskaidrojot un izglītojot sabiedrību par mūsu kāpu daudzveidību un Pelēkās kāpas biotopu svarīgumu kopējā piekrastes ekosistēmā.

Talkas kāpās paredzētas divu gadu garumā, tādējādi palīdzot Latvijas valstij, nodrošināt dabas daudzveidības saglabāšanu Natura2000 teritorijās – Engures ezera dabas parkā un dabas parkā „Ragakāpa”. Projekta aktivitātes nodrošina BestBELT programma, savukārt skolēnu iesaistīšanos Pelēkās kāpas izglītošanas procesā nodrošinās Latvijas Vides aizsardzības fonda un Koalīcijas par tīru Baltiju atbalsts.

Vairāk par mūsu BestBELT projektu lasāms: