Category Archives: Projekti

Vēl divi 2018. gada projekti

Janvārī uzsāktajam kārtējam programmas “Saglabāsim Latvijas kāpas” trīs gadu projektam, aprīlī pievienojušies vēl divi, LVAF finansējumu saņēmušie:

  • “NaaC” – Piekrastes kāpu un infrastruktūras sakopšana, labiekārtošana un sertificēšana – projekts paredz plašas un detalizētas informācijas sniegšanu pašvaldībām un speciālistiem Dabas pieejamības un universālā dizaina jautājumos.
  • ZAĻAI LATVIJAI – ZAĻAI JŪRAI – projekts jūras piekrastes reģionu skolu jauniešu iesaistīšanai atraktīvā vides izziņas procesā, motivējot apzinātu rīcību Latvijas unikālās piekrastes dabas aizsardzībā.

Abi šie projekti organiski papildina programmu “Saglabāsim Latvijas kāpas”, paplašinot un konkretizējot mērķauditorijas, lai koncentrējoties uz katrai no tām svarīgas informācijas sniegšanu, piedāvātu visoptimālākos veidus tās saņemšanai. 

Plakātu konkurss „Zaļai Latvijai – zaļu jūru“

NOLIKUMS

1. Mērķis

Konkursa mērķis – veicināt jauniešu izpratni par jūru un tās piekrastI, kā vienotas Latvijas vides un dabas unikālu kopumu, kurā rūpes par šo vērtību saglabāšanu ir prioritāra, ilglaicīga un jēgpilna rīcība.

2. Uzdevums

Konkursa dalībnieka uzdevums – izveidot plakātu vai plakāta maketam izmantojamu darbu, kas veicinātu skatītāja izpratni par Latvijas kā “zaļas” valsts tēlu, kurā vārdu sakopojums “zaļā jūra” norādītu uz jūras un tās piekrastes savstarpējo mijiedarbību ar visas Latvijas dabu.

Lasīt tālāk… →

Iespējas vides zinātņu studentiem un jaunajiem speciālistiem

Vācijas federālais vides fonds (Deutschen Bundesstiftung Umwelt) atbalsta inovatīvus vides aizsardzības projektus. Tas piešķir arī stipendijas augsti kvalificētiem augstskolu absolventiem no Austrumeiropas un Centrāleiropas valstīm tālākizglītībai dabas un vides aizsardzības jomā. Stipendija dod iespēju veikt pētniecības darbu kādā no Vācijas institūcijām – universitātēs, pētniecības institūtos, vides aizsardzības iestādēs, uzņēmumos, biedrībās u.c.) Tiek piedāvāta arī plaša papildprogramma, kura ietilpst īsais vācu valodas kurss, semināri, piedalīšanās vasaras akadēmijā un nozares pasākumos.

Lasīt tālāk… →