Zaļā infrastruktūra – kas tas ir?

Ja izdzirdot vārdu salikumu “zaļā infrastruktūra” vienīgais, ko iedomājies, ir pļavu ieskauti lauku ceļi, tad šie video Tev palīdzēs saprast, kas tas ir, un kāpēc to svarīgi attīstīt arī Latvijā. Aplūko 3 īsfilmas (2 viegli uztveramas animācijas, 1 – dokumentālā), kas var noderēt arī izglītošanas procesā. Filmas sagatavots projekta GreenInfraNet īstenošanas laikā.

Filma [di icon=”dashicons-video-alt3″] skaidro pasākumu kopumu, kas vērsts uz zaļo teritoriju saglabāšanu un cilvēku labklājības palielināšanu un parāda daudzpusīgos ieguvumus, kādēļ svarīga un kas iegūst. Raksturīgi zaļo infrastruktūru elementi pilsētās ir zaļie parki, dārzi, lauku teritorijās – ilgtspējīgi apsaimniekotas lauksaimniecības un mežsaimniecības teritorijas, dabas aizsardzības parki, dažāda veida ekoloģiskie koridori u.c.

Savukārt šī filma [di icon=”dashicons-video-alt3″] skaidro, kādas rīcības un aktivitātes palīdzēs ieviest zaļās infrastruktūras praktiski. Kas nepieciešams? Tālredzīgi lēmumi, sakārtota tiesiskā bāze, sadarbība starp dažādiem administratīvajiem sektoriem, privāto un publisko partnerību līmenī, vietējās iniciatīvas ir tikai daži piemēri.

Filma [di icon=”dashicons-video-alt3″] Zaļai Eiropai: veicinot bioloģisko daudzveidību reģionos ir dokumentāla filma, kas veltīta bioloģiskās daudzveidības saglabāšanas nepieciešamības un zaļo infrastruktūru nozīmes skaidrojumam. Filmā nevalstisko organizāciju pārstāvji, dabas draugi, uzņēmēji un nozares eksperti dalās ar pieredzi par bioloģiskās daudzveidības nozīmi un to, kāpēc svarīgi to aizsargāt, un galvenais – ko katrs varam darīt vairāk lai novērstu bioloģiskās daudzveidības zudumu?

Avots: www.greeninfranet.org/index.php?page=home-lv