Tikšanās Talsu novada domē

Lai pārrunātu galvenās aktualitātes Talsos, kurās Latvijas Zaļā kustība ir iesaistīta, 21.augustā Talsu novada domē tikās abas ieinteresētās puses. No Talsu pašvaldības sarunā piedalījās novada domes priekšsēdētāja vietnieki Normunds Tropiņš un Andis Astrātovs, kā arī Talsu pilsētas pārvaldes vadītājs Ģirts Kalnbirze un Attīstības nodaļas pārstāvji. LZK pārstāvēja valdes priekšsēdētājs Jānis Matulis, Ziemeļkurzemes nodaļas vadītājs Andis Uzulnieks un projekta vadītājs Artūrs Caune.

Jau otro gadu esam aktualizējuši jautājumu par pilsētas peldvietas izveidi Vilkmuižas ezerā, tomēr pašvaldības reakcija ir bijusi nepiedodami lēna. Joprojām nav veikti visi nepieciešamie priekšdarbi un vēl tiek tikai plānots kā šī peldvieta varētu iederēties kopējā Vilkmuižas ezera plānojumā.

Lai izvairītos no birokrātiskiem ierobežojumiem un prasībām, nolemts, ka peldvieta būs jaunizveidota atpūtas laukuma elements. Saņēmām solījumu, ka nākošgad varētu cerēt uz potenciālās peldvietas, jeb atpūtas vietas labiekārtošanas darbu uzsākšanu. Otrs sasāpējis jautājums, kurā LZK, kopā ar Raiņa un Aspazijas fondu (RuAF) ir aktīvi iesaistījušies – Soda priedes piemiņas vietas likvidēšana, ielu rekonstrukcijas un apļa izbūves vajadzībām.

Jau plānošanas procesa sākumā, iebildām pret “jaunās Soda priedes vietas” izveidi, kas bija iecerēta jaunizveidotā apļa malā, citā vietā. Gan LZK, gan RuAF tam aktīvi iebilda, jo kopš 2004.gada RuAF, kopā ar LZK bija uzņēmušies atbildību par šo pamesto pilsētas kultūrvēstures objektu, un piesaistot gan vietējos sponsorus, gan zviedru draugus no sadarbības pilsētas Sēderčēpingas, labiekārtoja šo vietu un pēc 2005.gada vētrā nolauztās vēsturiskās priedes, iestādīja šajā vietā jaunu priedīti, kas tagad atgādina par šīs vietas nozīmi. Sarunas gaitā ar domes vadības pārstāvjiem, saņēmām solījumu, ka tiksim iesaistīti Soda priedes piemiņas vietas pārnešanā un iekārtošanā pie 1905.gada pieminekļa.

Gan piemiņas plāksne, gan Talsu mākslinieku uzstādītais akmens par godu 2005.gada vētrā nolauztajai Soda priedei, kā arī pati jauniestādītā un jau krietni paaugusī priede, tiks pārvietota pie 1905.gada pieminekļa, kur arī tiks iekārtots informatīvs laukums Soda priedes piemiņai. Diemžēl attīstības un satiksmes drošības vārdā, Talsi zaudēs šo simbolisko vēstures liecību, kas tāpat kā “Talsu roka”, ir daudzus gadu desmitus simbolizējusi Talsu pilsētu un tās vēsturi.