Tag Archives: ES fondi

Pieprasām labāku partnerības principa ieviešanu ES Fondu plānošanas un ieviešanas procesos

Latvijas Zaļā kustība, sadarbībā ar citām starptautiskām organizācijām šī gada 19.martā nosūtīja vēstuli Reģionālās un pilsētvides politikas Ģenerāldirektorāta direktoram, kurā vēršas pie Eiropas Komisijas atbildīgās institūcijas Kohēzijas politikas plānošanas un ieviešanas kontekstā pieprasot vairāk kontrolēt dalībvalstu virzību uz sadarbību ar sabiedrību un nodrošināt iespēju pēc tehniskās palīdzības, kā arī pēc finansējuma sabiedrības virzītiem projektiem ar mērķi nodrošināt efektīvāku un caurspīdīgāku Eiropas Kohēzijas politikas īstenošanu. (Vēstuli var lasīt zemāk)

Lasīt tālāk… →

Cik liela daļa ES budžetā paredzēta klimata pārmaiņu mazināšanai?

Atlicis vien mēnesis līdz oficiāli sāksies jaunais Eiropas Savienības budžeta periods 2014.-2020. gadam. Kā zināms, kopējais ES budžets nākamajiem septiņiem gadiem tika pieņemts pagājušajā nedēļā. Atsaucoties uz pētījumu, ko sagatavojušas „CEE Bankwatch Network” un „Zemes Draugi” Eiropā, Centrālās un Austrumeiropas dalībvalstis neizmanto EK norādījumu atvēlēt atbilstošu finansējumu zaļajiem projektiem un iniciatīvām.

Lasīt tālāk… →

Latvijas Zaļā kustība meklē nacionālo kampaņu koordinatoru sadarbībai ar vides NVO tīklu CEE Bankwatch Network

Galvenie darba pienākumi:

  • Uzraudzīt Eiropas Savienības fondu un starptautisko finanšu institūciju īstenoto aktivitāšu (programmu, projektu) izstrādi un ieviešanu no vides ilgtspējas viedokļa;
  • Informēt ieinteresētās nevalstiskās organizācijas, valsts institūciju pārstāvjus, zinātniekus un plašsaziņas līdzekļus par Latvijas Zaļās kustības un CEE Bankwatch darbību šajā jomā;
  • Regulāri publiskot informāciju ieinteresētajai sabiedrībai un organizēt vietēja vai nacionāla mēroga kampaņas problēmjautājumu risināšanai;
  • Īstenot CEE Bankwatch Network ikgadējā darbības plānā iekļautās aktivitātes.

Lasīt tālāk… →