Noslēgusies Simtgades priežu stādīšanas talka

Turpinot 2007.gadā aizsāktās vides organizāciju iniciatīvas piekrastes kāpu joslas saglabāšanai, sabiedriskās kampaņas „Saglabāsim Latvijas Kāpas” ietvaros un atzīmējot Latvijas Simtgadi, Latvijas Zaļā kustība sadarbībā ar VAS “Latvijas Valsts meži” Ziemeļkurzemes reģionu, 8.septembrī rīkoja Kāpu nostiprināšanas Rudens talku, kuras laikā tika iestādīti 7000 priežu dēsti. Ņemot vērā, ka mūsu jūras piekrastes kāpās ir notikuši ievērojami erozijas procesi, kurus izraisījušas gan vētras, gan neapdomīga cilvēku rīcība, priežu stādīšanas talka tika rīkota visvairāk noslogotajās vietās Rojas un Mērsraga novadu piekrastē.

Aktīvi talkā piedalījās jauniešu komandas un skolotāji no Mērsraga, Rojas un Valdemārpils vidusskolām – Iveta Grīnberga–Zaļkalne un Inga Kauliņa no Mērsraga vidusskolas, Undīne Lemberga no Rojas vidusskolas un Daina Vasioleka no Valdemārpils vidusskolas. Ar mums kopā talkoja arī vietējie iedzīvotāji un LZK biedri. Priežu stādus dāvināja un ar padomu palīdzēja VAS “Latvijas Valsts meži” Ziemeļkurzemes reģiona komanda.

Stādījumi tika izveidoti kāpu joslas nelegāli izveidotajos ceļos un atpūtnieku izveidotās ugunskuru vietās, kas apdraud kāpu zemsedzi un kāpu biotopus. Ceram, kā mazās priedītes un brīdinājuma zīmes par priežu jaunaudzēm, atturēs neapdomīgus jūras prieku baudītājus no tālākas kāpu trauslās zemsedzes bojāšanas pārvietojoties ar kvadricikliem vai kurinot ugunskurus.

Esam gandarīti, ka esam devuši savu ieguldījumu kāpu saglabāšanā, kad kopā ar īstiem dabas draugiem no piekrastes skolām, šos stādījumus iezīmējām kā Veltījumu Latvijas Simtgadei.
Paldies Rojas novada domes priekšsēdētājai Evai Kārkliņai un Mērsraga novada domes priekšsēdētājam Robertam Šiliņam par atbalstu mūsu zaļajām aktivitātēm un “Latvijas Valsts mežu” Ziemeļkurzemes reģiona vadītājam Andrim Verneram par aktīvu atbalstu un piedalīšanos Simtgades priežu stādīšanā.

Talka notika projekta “Zaļai Latvijai – Zaļai jūrai” ietvaros, ko atbalstīja Latvijas Vides aizsardzības fonds, Baltijas jūras Aizsardzības fonds (BaltCF) un Koalīcija par tīru Baltiju (CCB).
Pēc talkas, katrs dalībnieks saņēma “Latvijas Valsts mežu” dāvātu priežu dēstu ar novēlējumu to iestādīt un par to rūpēties, lai no trauslā priežu stādiņa izaug liela Latvijas priede.
Esam pārliecināti, ka priežu stādīšanas tradīcija turpināsies arī nākošos gadus, lai mūsu piekrasti mūžīgi mūžos sargātu stipras Latvijas priedes.