Mērsragā uzstādīta Zaļā universālā tualete

Pieskrūvējot projekta nosaukuma plāksni, kopā ar Mērsraga novada domes priekšsēdētāju Robertu Šiliņu, Latvijas Zaļās kustības valdes priekšsēdētājs Jānis Matulis, atklāja otro Zaļo universālo tualeti, kas tika uzstādīta stāvlaukumā pie Mērsraga bākas pludmales.

 

LZK programmas “Saglabāsim Latvijas kāpas” 2018. – 2020. gadu periodā paredzēti konkrēti piekrastes publiskās infrastruktūras labiekārtošanas darbi, kā arī sabiedrības informēšanas un izglītošanas kampaņa. Ar Baltijas jūras Aizsardzības fonda (BaltCF), Koalīcijas par tīru Baltiju (CCB) un Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu, ir uzsākts darbs pie piekrastes kāpu objektu labiekārtošanas, lai tos sagatavotu atbilstoši Dabas pieejamības jaunā sertifikāta “NaaC” standartiem un prasībām.

Konkrētu Universālā dizaina principiem atbilstošu piekrastes publiskās infrastruktūras objektu labiekārtošana, zaļo universālo tualešu uzstādīšana un jaunā Dabas pieejamības sertifikāta – “NaaC “ ieviešana Latvijā, ir Latvijas Zaļās kustības galvenie uzdevumi nākošajam trīs gadu periodam. Šogad paredzēts uzstādīt 3 Zaļās universālās tualetes.

 

19.maijā viena no šādām tualetēm tika uzstādīta Salacgrīvas novada Ainažos, pie Vecā mola, kur tiks atjaunota gājēju taka un 30. maijā šāda universālā zaļā tualete tika uzstādīta pie Mērsraga bākas atpūtas laukuma. Jūnijā paredzēts uzstādīt tualeti un ierīkot takas uzbrauktuvi arī atpūtas laukumā Ventspils novada Jūrkalnē.