Glābiet bites un lauksaimniekus!

Visā Eiropas Savienībā ir uzsākta Eiropas pilsoņu iniciatīva “Glābiet bites un lauksaimniekus!”, lai līdz 2035. gadam pakāpeniski izskaustu sintētiskos pesticīdus, atbalstītu lauksaimniekus, kā arī glābtu bites un dabu.

Arī Latvijā šī problēma diemžēl iet plašumā, lielajiem lauksaimniekiem savas augu kultūras smidzinot ar dažādiem pesticīdiem un bitēm kaitīgām ķīmiskām vielām. Tādējādi tiek iznīcinātas ne tikai nezāles, bet arī bites un līdz ar to biškopība, kā lauksaimniecības nozare ir apdraudēta.

Ja tiks savākts viens miljons parakstu un 7 valstis būs kvalificējušās kā atbalstītājvalstis, Eiropas Komisijai un Parlamentam kampaņas prasības būs jāņem vērā un jāmaina likumdošana.

Kampaņu kopīgi uzsāk vairāk 90 organizācijas no 17 Eiropas Savienības valstīm.

Paraksties šeit:

www.savebeesandfarmers.eu/eng

Citi informācijas avoti:

Dalies ar šo informāciju, paraksti petīciju un palīdzi nosargāt mūsu biškopjus! Kopā mums ir spēks!