Decarbonize our future

2015. gadā Latvijas Zaļā kustība sadarbībā ar biedrību “homo ecos:”, Dānijas nevalstisko organizāciju “INFORSE-Europe”, Baltkrievijas nevalstisko organizāciju“Center for Environmental Solutions” un Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja līdzfinansējumu īsteno projektu “Decarbonize our Future!”. Tā ietvaros paredzēts izstrādāt vadlīnijas CO2 emisiju samazināšanai jauniešiem paredzētajos pasākumos.Izpētīt un analizēt labās prakses piemērus ilgtspējīgu pasākumu organizēšanā Baltijā un Ziemeļvalstīs; integrēt būtiskākos ISO 20121 aspektus.

Projekta galvenās aktivitātes:

  • izpēte par labās prakses piemēriem videi draudzīgu pasākumu organizēšanā Latvijā, Dānijā un Baltkrievijā un galvenajiem aspektiem, kas jāņem vērā pasākumu organizētājiem, lai samazinātu CO2 emisiju daudzumu jauniešiem paredzētajos pasākumos;
  • vadlīniju izstrāde videi draudzīgu jauniešu pasākumu organizēšanai, kas pasākumu organizētājiem palīdzēs plānot un īstenot pasākumus tā, lai samazinātu pasākumu radītās CO2 emisijas, plānošanas un īstenošanas laikā ņemot vērā svarīgos aspektus, piemēram, pasākuma vietas, transporta veidu, ēdināšanas, materiālu, resursu, aktivitāšu veidu u.c. izvēli;
  • starptautiskas apmācības jauniešiem par to, kā padarīt pasākumus videi draudzīgākus, un kopā ar citiem Latvijas, Dānijas un Baltkrievijas jauniešiem izmēģināt un eksperimentēt par dažādām tēmām, kas tiks iekļautas projekta laikā izstrādātajās vadlīnijās;
  • projekta rezultātu izplatīšana un plašākas sabiedrības informēšana.

Projekta ieguvumi:

Vadlīnijas, kas būs pieejamas latviešu, krievu un angļu valodās, palīdzēs ikvienai organizācijai un pasākumu organizatoriem uzlabot jauniešu pasākumu kvalitāti, padarot tos videi draudzīgākus. Projekts tiks izmantots, lai izglītotu un iedvesmotu starptautiskās apmācības dalībniekus padarīt viņu izvēles un ieradumus videi draudzīgākus, organizēt videi draudzīgākus pasākumus nākotnē un iedvesmot uz pārmaiņām arī apkārtējos.

Elekroniskā un drukātā versijā pieejamas Vadlīnijas latviešu valodā, elektroniska to versija angļu valodā un kopsavilkums lietuviešu valodā.

Projekta partneri:

Biedrība “Latvijas Zaļā kustība“, biedrība “homo ecos:”, Dānijas nevalstiskā organizācija “INFORSE-Europe”, Baltkrievijas nevalstiskā organizācija“Center for Environmental Solutions”.

Kopējais finansētājs:

Norden_LV_3001

“Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja Latvijā”

Projekta īstenošanas laiks:

03.2015. – 12.2015.