Aicinām parakstīt petīciju “Pārraujiet Grieķijas parāda važas!”

Cilvēkus Eiropā nomoka taupības pasākumi, šī neveiksmi cietusī politika un aplamais risinājums pieaugošajiem valdību parādiem, no kuriem lielu daļu radījusi finanšu palīdzības sniegšana bankām.  Viņi tāpat kā miljoniem iedzīvotāju attīstības valstīs turpina izjust dziļas vairākkārtēju valsts parādu krīžu un desmitiem gadu ilgstošu taupības pasākumu sekas.

Grieķija ir Eiropas parādu krīzes frontes līnijas priekšgalā. Grieķijas iedzīvotājiem uzkrauta milzīga nesamaksājamu parādu nasta, kas radusies bezatbildīgās Eiropas banku aizdevumu izsniegšanas, korumpētās grieķu elites aizņēmumu un nodokļu optimizēšanas sistēmu dēļ, kuru rezultātā nauda plūst prom no valsts. Grieķijas Patiesības Komisija (The Greek Truth Commission) sākusi publiskot informāciju par šīm netaisnībām, kas slēpjas aiz valsts parādu nastas.

Grieķijas parāda krīze un citu valstu agrākās krīzes norāda uz pasaules finanšu sistēmai raksturīgo banku un finanšu elites interešu stādīšanu augstāk par parasto cilvēku tiesībām uz drošu mājokli, pienācīgu darba vietu un tādu publisko pakalpojumu pieejamību kā ūdensapgāde, veselības aprūpe un izglītība.

Steidzami nepieciešams dzēst netaisnīgus parādus, pārtraukt piespiedu taupības pasākumus un radīt jaunus noteikumus parādu krīžu taisnīgai un tūlītējai risināšanai to iestāšanās gadījumos.

Mēs, Eiropas valstu pilsoņi, aicinām:

  • rīkot Eiropas līmeņa apspriedi par parāda dzēšanu Grieķijai un citām valstīm, kurām tas nepieciešams, balstot informāciju uz parādu auditiem un to finansējot no līdzekļiem, kas atgūti no īstenajiem finanšu palīdzības saņēmējiem – bankām un finanšu spekulantiem;
  • izbeigt taupības politiku uzspiešanu, kas vairo netaisnību un nabadzību Eiropā un pasaulē;
  • izstrādāt ANO noteikumus, lai savlaicīgi, taisnīgi un saskaņā ar cilvēktiesībām reaģētu uz valdību parādu krīzēm, ar to norādot bankām un finansistiem, ka mēs vairs viņus neglābsim no finanšu grūtībām pašu pārgalvīgās aizdevumu izsniegšanas dēļ.

Ja Tu atbalsti Grieķijas parāda dzēšanu, paraksti petīciju!

EU FlagŠīs aktivitātes īstenošanu finansiāli atbalsta ES programma EuropeAid projekta „Prompting change in European attitudes towards the IMF’s development role and developing country debt management to help achieve the MDGs” ietvaros.