Vides NVO dalās pieredzē un diskutē par līdzdalības izaicinājumiem

30.septembrī norisinājās noslēguma seminārs projektam, ko kopīgi īstenoja nodibinājums “Vides izglītības fonds”, biedrība “Latvijas Zaļā kustība”, biedrība “Zemes draugi”, biedrība “Vides aizsardzības klubs” un biedrība “Vides izglītotāju asociācija”. Projekta mērķis bija paaugstināt šo vides NVO biedru un brīvprātīgo veiktspēju kvalitatīvai līdzdalībai vides politikas veidošanā un ieviešanā. Projekta ietvaros kopumā īstenoti e-vidē un kontaktsemināros kombinēti apmācību kursi par trim tematiem: Klimata pārmaiņas un enerģija, Vides vietējās iniciatīvas un Sabiedrības līdzdalība.

Noslēguma seminārs, kas iekļāva arī paneļdiskusiju, tika oganizēts, lai dalītos līdzšinējā pieredzē un diskutētu par NVO un sabiedrības līdzdalības ilgtspēju. Līdzdalības formālās iespējas aizvien palielinās, un tiek veidotas jaunas NVO līdzdalības struktūras, tomēr NVO kapacitāte ir ierobežota, nereti nepietiekama. Ja efektīva līdzdalība prasa profesionālas zināšanas, tad tā nevar būt brīvprātīga, un aktuāls ir jautājums par to, kā saglabāt NVO spēju efektīvi piedalīties lēmumu pieņemšanas procesos.

EU FlagProjektu “Vides aktīvistu prasmju banka” līdzfinansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību. Apakšaktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.