Tūkstošgades Attīstības mērķi un vide

Latvijas Zaļā kustība: Attīstības mērķi un vide

Latvijas Zaļā kustība virza savu darbību arī Attīstības Sadarbības virziena, īpaši fokusējoties uz attīstības izglītību un sabiedrības izpratnes veicināšanu Tūkstošgades attīstības mērķu kontekstā, pievēršot uzmanību vides un klimata komponentēm tajā.

Ņemot vērā, ka LZK ir pieredze starptautisko finanšu institūciju uzraudzībā un to politikas veicināšanā ar mērķi panākt attīstības finanšu instrumentu ieviešanu izmantojot ilgtspējīgus risinājumus – LZK mērķis ir Informēt un rosināt sabiedrības interesi par vides ilgtspēju TAM kontekstā, vides kvalitātes un klimata pārmaiņu lomu un nozīmīgumu procesos, kas saistīti ar TAM izpildi, valstu attīstību, un to kā šos procesus ietekmē starptautiskā valūtas fonda finanšu politika un valstu parādsaistības.

Latvijas Zaļā kustība apkopo organizācijas publikācijas Attīstības jomā, un publikācijas vienuviet atrodamas mūsu lapas Publikācijas sadaļā.

Informācija tiks regulāri papildināta.

Uzziņai vairāk par attīstības mērķiem un LZK darbību šajā jomā sazināties:

Selīna Vancāne, selinav@bankwatch.org .