Tikšanās Piekrastes vērotāju skolās

Ievērojot visus valstī noteiktos pulcēšanās ierobežojumus, LZK Piekrastes vērotāju (Coast Watch) projekta pārstāvji tikās ar skolām, kuras aktīvi piedalījās Piekrastes vērotāju projektā pagājušā gada oktobrī. Tā kā pulcēšanās ierobežojumu dēļ, nācās atlikt novembrī paredzēto Piekrastes Jauniešu Forumu, LZK Piekrastes vērotāju koordinātori sazinājās ar projekta skolām un sarunāja tikšanās ar skolu pārstāvjiem un atsevišķās skolās arī ar skolēniem.

Tikšanās mērķis nebija tikai dalībnieku balvu nodošana skolu pārstāvjiem, bet arī turpmākās sadarbības apspriešana arī citu LZK projektu ietvaros, piemēram Zemes diena vai Diena bez auto. Tikāmies ar vairākumu no 13 piekrastes skolām, kuras aktīvi piedalījās Piekrastes vērotāju ekspedīcijās. Apmeklējām Ventspils 1.pamatskolu un 4.vidusskolu, Zūru, Liepupes, Carnikavas, Saulkrastu, Talsu, Upesgrīvas un Rojas skolas. Skolas izteica interesi arī turpmāk piedalīties Piekrastes vērotāju projektā un izteica gatavību piedalīties anketas palīgmateriālu izstrādē. Vēl plānotas tikšanās Rucavas, Kapsēdes, Pāvilostas un Pumpuru skolās.

2020.gada oktobra Piekrastes vērotāju ekspedīcijās piedalījās 254 dalībnieki no visas Latvijas piekrastes. Projektu atbalsta BaltCF (The Baltic Sea Conservation Foundation) un CCB (Coalition Clean Baltic). Anketas pamatā ņemta Īrijas Coast Watch Europe metodoloģija, kas pielāgota Baltijas jūras un piekrastes ekoloģijai.
Paldies visiem projekta dalībniekiem un skolu vadībām, kas aktīvi atbalstīja savu skolu komandas!