Tag Archives: ES fondi

Cik tērēsim? ES fondu izlietojums līdz 2020.gadam

Jauna nauda, vecas idejas!

Latvijas Zaļā kustība kopā ar CEE Bankwatch Network izdevuši jaunu publikāciju par centrālās un Austrumeiropas valstu plāniem investēt ES fondu līdzekļus jaunajā budžeta periodā 2014.-2020. gadam. Pētījumā analizēta arī Latvija.

Meklē atbildes uz jautājumiem:

  • Cik naudas atvēlēts vides jomai?
  • Cik no tā plānots izlietot adaptācijai klimata pārmaiņām un plūdu novēršanas riskiem?
  • Cik dabas aizsardzībai?
  • Un vai varēsim atļauties ieviest PET pudeļu depozītsistēmu?

Atbildes uz šiem un  citiem jautājumiem, un galveno problēmjautājumu izklāstu meklē zemāk publikācijā (skatīt 21.lpp, publikācija sagatavota angliski).

Lasīt tālāk… →

Aicinām apmeklēt ekspertu diskusiju par enerģijas lomu vietējā ekonomikā

Tiek rīkota apaļā galda diskusija „Enerģijas nozīme vietējā ekonomikā”, 2014. gada 12. novembrī.

Norises vieta Arodbiedrību mājā, Bruņinieku ielā 29/31, 3. stāvā, 314. kabinetā. Sākums pulksten 14:00.

Turpinot energoefektivitātes diskusiju projekta „Ēku energoefektivitāte – resursu ekonomija un vides saudzēšana” ietvaros, svarīgi apzināties, ka energoefektivitāte ēkās ir tikai viena no komponentēm kompleksajā enerģētikas sistēmā. Plānojot energoefektivitāti valstī, pašvaldībā vai mājsaimniecībā viens no svarīgiem nosacījumiem ir enerģiju uztvert kā sistēmu kurā jāpievērš uzmanība enerģijas ražošanai, tās avotam, enerģijas piegādei un enerģijas gala patēriņam. Viens no 2012/27/ES „Energoefektivitātes direktīvas“ darbības mērķiem ir veicināt efektīvu atjaunīgo energoresursu izmantošanu. Efektīva un ilgtspējīga AER izmantošana ne tikai sniedz ieguldījumu vidrūpē, saglabājot klimatu un vidi, ļauj efektīvi plānot un izmantot pieejamos resursus, bet arī sniedz iespējas attīstīt vietējo ekonomiku.

Lasīt tālāk… →

Aicinām darbā startptautiskās vides organizācijas kampaņu koordinatoru

Latvijas Zaļā kustība meklē nacionālo kampaņu koordinatoru sadarbībai ar vides NVO tīklu CEE Bankwatch Network (uz darbinieka prombūtnes laiku)

Galvenie darba pienākumi:

  • Uzraudzīt Eiropas Savienības fondu un starptautisko finanšu institūciju īstenoto aktivitāšu (programmu, projektu) izstrādi un ieviešanu no vides ilgtspējas (dabas, enerģētikas un klimata jautājumi) viedokļa;
  • Informēt ieinteresētās nevalstiskās organizācijas, valsts institūciju pārstāvjus, zinātniekus un plašsaziņas līdzekļus par Latvijas Zaļās kustības un CEE Bankwatch darbību šajā jomā;
  • Regulāri publiskot informāciju ieinteresētajai sabiedrībai un organizēt vietēja vai nacionāla mēroga kampaņas problēmjautājumu risināšanai;
  • Īstenot CEE Bankwatch Network ikgadējā darbības plānā iekļautās aktivitātes.

Prasības pretendentiem:

Lasīt tālāk… →

Līdzdalība ES Fondu ieviešanas uzraudzībā

Sabiedrības līdzdalība ES fondu ieviešanas uzraudzībā

Šodien un rīt (2. un 3. jūlijā) biedrības Latvijas Zāļā kustība vadītāja Selīna Vancāne un biedrības “Dzīvības koks” vadītāja Gunita Berķe pārstāv Nevalstisko organizāciju sektoru ( NVO un MK sadarbības memoranda padome un Vides konsultatīvā padome) darbībai ES Fondu Uzraudzības komitejā.

Lasīt tālāk… →

Eiropas Komisijas rekomendācijas valstīm 2014.gadam – NVO līdzdalība “zaļākai”attīstībai

Ar stratēģiju Eiropa 2020, ES ir izvirzījusi vērienīgus mērķus, lai panāktu pāreju uz zemu oglekļa dioksīda emisiju politiku, zaļāku ekonomiku un resursu efektīvu Eiropu. Virzība uz šiem mērķiem, kas šobrīd ir nepietiekama, lai atrisinātu vides problēmas Eiropā, līdz šim ir bijusi lēna. Galvenokārt tāpēc, ka tā ir cietusi no īstenotās klimata politikas, kurā dominējuši pārsvarā īstermiņa risinājumi ekonomiskās krīzes pārvarēšanai, kas bieži vien tika pieņemti, lai aizsargātu noteiktas interešu grupas.

Lasīt tālāk… →