Tag Archives: Enerģija

Cik tērēsim? ES fondu izlietojums līdz 2020.gadam

Jauna nauda, vecas idejas!

Latvijas Zaļā kustība kopā ar CEE Bankwatch Network izdevuši jaunu publikāciju par centrālās un Austrumeiropas valstu plāniem investēt ES fondu līdzekļus jaunajā budžeta periodā 2014.-2020. gadam. Pētījumā analizēta arī Latvija.

Meklē atbildes uz jautājumiem:

  • Cik naudas atvēlēts vides jomai?
  • Cik no tā plānots izlietot adaptācijai klimata pārmaiņām un plūdu novēršanas riskiem?
  • Cik dabas aizsardzībai?
  • Un vai varēsim atļauties ieviest PET pudeļu depozītsistēmu?

Atbildes uz šiem un  citiem jautājumiem, un galveno problēmjautājumu izklāstu meklē zemāk publikācijā (skatīt 21.lpp, publikācija sagatavota angliski).

Lasīt tālāk… →

Izdarīt izvēli – lieto EKOenerģiju sākot ar 2015.gadu

EKOenergija-BANERIS_150x190-2

Tikai līdz 2014.gada 15. decembrim Tu vari izdarīt izvēli, lai no 2015. gada lietotu videi draudzīgi ražotu elektrību – EKOenerģiju

Kas ir EKOenerģija?

EKOenerģija ir videi draudzīgas elektroenerģijas marķējums, kas izveidots, lai Tu sarežģītajā elektrības tirgū neapjuktu, bet varētu izvēlēties videi draudzīgāko enerģijas veidu. EKOenerģija ir kas vairāk kā tikai enerģija, kas ražota no atjaunīgiem dabas resurisem – tā atbilst īpaši izstrādātiem ilgtspējības kritērijiem. Tādejādi izvēloties EKOenerģiju Tu ne tikai nodrošini savu komforta līmeni, bet arī rūpējies par vidi sev apkārt!

Lasīt tālāk… →

Apaļā galda ekspertu diskusija „Kā piesaistīt finansējumu ēku energoefektivitātes uzlabošanai Latvijā?”

2014. gada 24. oktobrī projekta „Ēku energoefektivitāte – resursu ekonomija un vides saudzēšana” ietvaros tiek rīkota apaļā galda diskusija

„Kā piesaistīt finansējumu ēku energoefektivitātes uzlabošanai Latvijā?”

Lai turpinātu starptautiskajā konferencē „Vai iespējami efektīvi atbalsta mehānismi dzīvojamo ēku siltināšanai?” aizsākto problēmjautājumu risināšanu, Brīvības un solidaritātes fonds (BSF) rīko apaļā galda diskusiju par to, kā Latvija varētu piesaistīt finanšu resursus ēku energoefektivitātes uzlabošanas pasākumiem.

Lasīt tālāk… →

Latvijas mājsaimniecībām būs pieejama sertificēta EKOenerģija

EKOenergy logo

Pēc elektroenerģijas tirgus atvēršanas Latvijas mājsaimniecībām būs iespēja iegādāties sertificētu EKOenerģiju. Par tiesībām Latvijas tirgū patērētājiem piedāvāt atjaunīgo elektroenerģiju ar starptautiski atzīto EKOenerģijas marķējumu vienojies EKOenergy sekretariāts un uzņēmums Baltcom. Preses konferencē par to informēja EKOenergy, Prudentia Energy Markets, Baltcom un Latvijas vides organizācijas, kas uzrauga EKOenerģijas marķējuma ieviešanu Latvijā.

Lasīt tālāk… →

Aicinām apmeklēt semināru par kopienu enerģiju Saldū

Seminārs „Vietējo resursu ilgtspējīga izmantošana attīstības nodrošināšanai”

Pasākuma norises laiks: 2014.gada 25. oktobrī no plkst. 10:00 līdz plkst. 12:30

Pasākuma norises vieta: Saldus Jauniešu iniciatīvu centrs „Šķūnis”, Saldus, Lielā iela 3.

Aktualizējot vietējo iniciatīvu nozīmi teritoriju ilgtspējīgai attīstībai, Latvijas Zaļā Kustība sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu un Saldus rajona attīstības biedrību aicina piedalīties seminārā, kurā tās dalībniekiem būs iespēja iepazīties ar vidi saudzējošām vietējo teritoriju attīstības iniciatīvām, kuru mērķis ir stiprināt vietējo ekonomiku. Mēs ceram, ka šis seminārs kalpos iedvesmai biedrībām Saldus un apkārtējos novados jaunu projektu iniciatīvu izstrādei, kas saistīti ar kopienu enerģētiku, vietējā pārtikas tirgus un attālinātā darba veicināšanai teritorijā.

Lasīt tālāk… →