Stiprinām līdzdalību politikas plānošanā un ieviešanā par atkritumiem kā izmantojamiem resursiem

Latvijas Zaļā kustība, kopā ar biedrību Homo ecos un Zaļā Brīvība ievieš Eiropas Sociālā fonda līdzfinansēta projektu „Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana jautājumos, kas saistīti ar līdzdalību politikas plānošanā un ieviešanā par atkritumiem kā izmantojamiem resursiem”.

Projekta mērķis ir paaugstināt minēto biedrību un Latvijas nevalstisko organizāciju administratīvo kapacitāti, zināšanas un līdzdalību politikas plānošanas un ieviešanas un lēmumu pieņemšanas procesā, sekmēt nevalstiskā sektora sadarbību un pozitīvās pieredzes pārņemšanu jautājumos, kas saistīti ar atkritumiem kā izmantojamiem resursiem.

Piedāvājam nelielu ieskatu projekta aktivitātē – Latvijas Zaļās kustības pārstāve vada darba grupu, kuras mērķis – nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana līdzdalībai atkritumu apsaimniekošanas sistēmas uzlabošanai un attīstībai vietējā pašvaldībā, Darba gupas vadītāja moderatore – Ināra Teibe.

Video skatāms zemāk