Rojā notika 4. Piekrastes Jauniešu forums

Ar Latvijas Vides aizsardzības fonda finansiālu atbalstu, Latvijas Zaļās kustības īstenotā projekta „Kampaņa „Zaļā jūra 2022-2023”” ietvaros, 24.oktobrī Rojas Kultūras centrā notika 4. Piekrastes Jauniešu forums.

LZK programmas “Saglabāsim Latvijas kāpas” ietvaros, jau vairāku gadu garumā, dažādu projektu ietvaros, piekrastes saglabāšanas aktivitātēs tiek aktīvi iesaistītas Baltijas jūras piekrastes skolas. Kampaņas „Zaļā Jūra 2022-2023” ietvaros ir organizēta Piekrastes vērotāju kustība, rīkotas Pelēkās kāpas atjaunošanas talkas, kāpu sakopšana talkas un jauniešu tikšanās Piekrastes Jauniešu Forumā.

Šādi Piekrastes Jauniešu forumi ir notikuši jau kopš 2018.gada, kad, atzīmējot Latvijas Simtgadi, aizsākām piekrastes jauniešu izglītojošo projektu „Zaļā Jūra”. Šo gadu laikā, šī projekta ietvaros ir ieviesti ārvalstu sadarbības projekti – Piekrastes vērotāji (Coast Watch) un Tīrās spēle (Clean Games), rīkotas desmitiem  kāpu saglabāšanas talkas, iesaistot vairāk kā 1000 dalībnieku no dažādām piekrastes vietām.

Iepriekšējie Piekrastes Jauniešu forumi ir notikuši Bulduru Dārzkopības vidusskolā, Talsu Tautas namā un Zūru pamatskolā. Katrā no forumiem tiek izvērtētas piekrastes projektu aktivitātes, uzklausīts skolu viedoklis, kā arī izvēlēta viena galvenā vides aktualā tēma, kuru padziļināti izpētām. Rojas forumā, kas bija veltīts Klimata izmaiņu tēmai, dalībnieki meklēja atbildes uz dažādiem dabas vides procesu jautājumiem un pildīja dažādus uzdevumus, 10 tematiskajās stacijās, kuras atradās dažādās Rojas vietās. Labākā skolas komanda un foruma uzvarētāja bija Dundagas vidusskolas komanda, skolotāja Jura Šleinera vadībā. Otrie labākie bija Ventspils 4.vidusskolas skolēni, ar skolotāju Inetu Krauli, savukārt trešo vietu ieguva Upesgrīvas pamatskolas komanda un skolotāja Arita Andendorfa. Par Labāko Piekrastes vērotāju skolu 2023.gadā tika atzīta Liepupes pamatskola (Direktore – Arta Rubeze).

Pateicības rakstus par Par aktīvu dalību LZK rīkotajās talkās un citos piekrastes projektos vairāku gadu garumā, saņēma skolotāja Sanita Leja un Talsu Pamatskola, Engures vidusskola un direktore Ilze Kalnozola, skolotāja Arita Andendorfa un Upesgrīvas pamatskola, skolotāja Ira Jariša un Liepupes pamatskola, Rojas vidusskola un skolotāja Raida Koroļova, Ventspils 4.vidusskola un skolotāja Ineta Kraule, kā arī Zūru pamatskola un direktore Santa Broša.

Rojas forumā piedalījās 137 dalībnieki no 12 skolām. Visu forumu rīkošanā aktīvi ir piedalījies LZK sadarbības partneris – Talsu novada Bērnu un Jauniešu centrs un visu forumu režisore, centra direktore Doloresa Lepere.

Latvijas vides aizsardzības fonds