Projekta SONET pirmais gads noslēdzies

Jūlijā būs pagājis gads, kopš LZK īsteno projektu SONET – (Save Our Nature and Environmental Treasures of the Baltic coast), kuru finansē Vācijas fonds – BaltCF. Projekta mēķis ir aizsargāt kāpu biotopus, sakārtojot kāpu infrastruktūru un pielietojot universālā dizana principus trīs piekrastes vietās. Pirmā vieta ir Ventspils novada Vārves pagasta piekraste, jeb bijušais armijas poligons, kura daļā arī šobrīd diemžēl notiek militāras aktivitātes. Otrā vieta ir Natura 2000 mitrā piekrastes pļava Mērsragā un trešā vieta – Bērzciema Pelēkā kāpa.

Pēc gada darba esam labiekārtojuši Ventspils piekrastes vienu no plānotajiem stāvlaukumiem, izbūvējot dēļu taku un skatu laukumu, kā arī uzstādot Zaļo Universālo tualeti.

Mērsraga mitrās piekrastes pļavā, notiek aktīva niedru pļaušana. Savukārt trešajā projekta SONET vietā – pirms nokļūšanas Pelēkajā kāpā, esam parūpējušies par dabas pieejamības standartiem atbilstošu zaļo universālo tualeti.

Sadarbībā ar Ventspils un Tukuma novadu pašvaldībām, kuras aktīvi iesaistās projekta īstenošanā, nākošo divu gadu laikā paredzēta jaunu videi draudzīgu infrastruktūras objektu izveide, kā arī abu Natura 2000 vietu pakāpeniska atjaunošana Mērsragā un Bērzciemā, par kuru aizsardzību ikdienā rūpējas un aktīvi cīnās mūsu projekta partneris – Engures ezera dabas parka fonds.