Vēl divi 2018. gada projekti

Janvārī uzsāktajam kārtējam programmas “Saglabāsim Latvijas kāpas” trīs gadu projektam, aprīlī pievienojušies vēl divi, LVAF finansējumu saņēmušie:

  • “NaaC” – Piekrastes kāpu un infrastruktūras sakopšana, labiekārtošana un sertificēšana – projekts paredz plašas un detalizētas informācijas sniegšanu pašvaldībām un speciālistiem Dabas pieejamības un universālā dizaina jautājumos.
  • ZAĻAI LATVIJAI – ZAĻAI JŪRAI – projekts jūras piekrastes reģionu skolu jauniešu iesaistīšanai atraktīvā vides izziņas procesā, motivējot apzinātu rīcību Latvijas unikālās piekrastes dabas aizsardzībā.

Abi šie projekti organiski papildina programmu “Saglabāsim Latvijas kāpas”, paplašinot un konkretizējot mērķauditorijas, lai koncentrējoties uz katrai no tām svarīgas informācijas sniegšanu, piedāvātu visoptimālākos veidus tās saņemšanai. 

“TRADĪCIJA 22”

Kas ir “tradīcija 22”? Tie ir starptautiski atzīmējami vairāku mēnešu 22. datumi, kuros Latvijas Zaļā kustība tradicionāli organizē dažādas akcijas:  martā –  ŪDENS DIENU, aprīlī – ZEMES DIENU, maijā – BIOLOĢISKĀS DAUDZVEIDĪBAS DIENU un septembrī – DIENU BEZ AUTO.

Rīt uzsākam 2018. gada “tradīcijas 22” ŪDENS DIENU, kas norisināsies sadarbībā ar Talsu Bērnu un jauniešu centru. Protams, ka visi laipni aicināti pievienoties!

Lasīt tālāk… →

Plakātu konkurss „Zaļai Latvijai – zaļu jūru“

NOLIKUMS

1. Mērķis

Konkursa mērķis – veicināt jauniešu izpratni par jūru un tās piekrastI, kā vienotas Latvijas vides un dabas unikālu kopumu, kurā rūpes par šo vērtību saglabāšanu ir prioritāra, ilglaicīga un jēgpilna rīcība.

2. Uzdevums

Konkursa dalībnieka uzdevums – izveidot plakātu vai plakāta maketam izmantojamu darbu, kas veicinātu skatītāja izpratni par Latvijas kā “zaļas” valsts tēlu, kurā vārdu sakopojums “zaļā jūra” norādītu uz jūras un tās piekrastes savstarpējo mijiedarbību ar visas Latvijas dabu.

Lasīt tālāk… →

Dabas pieejamības sertifikāts “NaaC”

15. martā Rīgā notika preses konference, kas informēja par jaunā Dabas pieejamības sertifikāta “NaaC” (Nature Accessible) ieviešanu un Latvijas Zaļās Kustības programmas “Saglabāsim Latvijas Kāpas” pasākumu trīsgades plāna darbiem.

Preses konferencē ziņojumu par Latvijas Zaļās kustības darbu šajos jautājumos prezentēja LZK valdes priekšēdētājs Jānis MatulisInvalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons” valdes priekšsēdētājs Ivars Balodis, “Apeirona” pieejamības eksperts Jurģis Briedis un projektu vadītājs Juris Pabērzs.

Ziņojumos un prezentācijās tika uzsvērts, ka esošos un no jauna būvējamos infrastruktūras objektos svarīgs ir ne tikai dabas aizsardzības aspekts, bet arī pieejamības faktors, proti, Universālā dizaina principu īstenošana, kas nozīmē atpūtas vietas ērtu pieejamību arī cilvēkiem ar kustību traucējumiem, ģimenēm ar bērniem ratiņos un sirmgalvjiem.

Lasīt tālāk… →

Biedru sapulce

15. martā, Rīgā notika LZK biedru sapulce, kurā uzņēma jaunus biedrus, apstiprināja 2017. Gada pārskatu, ievēlēja jaunu valdi un izveidoja Ētikas komisiju, ievēlot tās sastāvu.

Par Valdes locekļiem ievēlēti:

  • Jānis Matulis – valdes priekšsēdētājs
  • Artūrs Undrests, AndisUzulnieks, Raitis Hercenbergs, Inga Neimane.

Ētikas komisija :

  • Ģirts Ozoliņš – priekšsēdētājs
  • Ingrīda Narvila, Agnese Indriksone

Apsveicam!

Sapulcei tika sniegta informācija par LZK jaunajiem projektiem un pasākumiem, diskutēts par 2018. gada projektu aktualitātēm un jaunām iecerēm biedrības darbības paplašināšanai.
Lai mums veicas!