Latvijas Zaļās kustības Programmas “Saglabāsim Latvijas kāpas” Informatīvi izglītojoša kampaņa

Zaļā jūra

“Saglabāsim Latvijas kāpas” 2018. – 2020.

  • Piedalīties – infrastruktūras plānošanā
  • Sadarboties – ar visiem, kas vēlas iesaistīties
  • Aizsargāt – kāpu dabas vērtības

Projekta uzdevumi:

Dialoga veicināšana un sabiedrības aktivizēšana savas teritorijas, piekrastes infrastruktūras sakārtošanā, tādējādi nosargājot kāpu dabas vērtības. Konkrētu piekrastes infrastruktūras problēmvietu labiekārtošana, veicinot līdzsvaru starp dabas saglabāšanu (Natura2000) un vietējo ekonomiku. Paredzēts piedalīties vairāku piekrastes autostāvvietu un dabas taku labiekārtošanā, atbilstoši vides aizsardzības un universālā dizaina principiem.

Lasīt tālāk… →

Saglabāsim Latvijas Kāpas 2018. – 2020.

Ir pagājuši 10 gadi kopš pirmās “Saglabāsim Latvijas Kāpas” kampaņas. Kopš tā laika kāpu saglabāšana ir Latvijas Zaļās kustības prioritāte kas kļuvusi par plānveidīgu programmu, kuras ietvaros dažādos formātos darbs notiek regulāri. 2018. gada sākumā uzsākās kārtējais šīs programmas projekts turpmākajiem trim gadiem.

Lasīt tālāk… →