Noslēdzies Piekrastes pieejamības monitorings

Sadarbībā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons”, LZK vairāku mēnešu garumā 2017.gada vasarā veica piekrastes kāpu joslas dabas objektu un esošās publiskās infrastruktūras pieejamības monitoringu.

Latvijas Vides aizsardzības fonda finansētā projekta ietvaros piekrastes publiskās infrastruktūras reidos piedalījās pieejamības eksperti Jurģis Briedis un Aigars Bolis. Savukārt dabas objektu vērtības izvērtēja biotopu eksperte Egija Biseniece.

Par redzēto tika informētas piekrastes pašvaldības, NVO pārstāvji un piekrastes tūrisma nozares uzņēmēji, kuri piedalījās mūsu rīkotajos reģionālajos semināros Nīcā, Rojā, Saulkrastos un Salacgrīvā. Starptautisko pieredzi ieguvām Konferencē, kas notika Jūrmalā 26. un 27. septembrī. Pieejamības ziņojums tika nosūtīts arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Piekrastes pašvaldību apvienībai. Paredzēts tālāks darbs pie piekrastes publiskās infrastruktūras labiekārtošanas, kas tiks veikts sadarbībā ar piekrastes pašvaldībām un vides institūcijām.

  • Piekrastes Pieejamības monitoringa rezultātus, kas apkopoti Gala ziņojumā skatīt šeit >>