Noslēdzies konkurss “Aci pret aci ar klimatu”

Karikatūru konkurss “Aci pret aci ar klimatu” ir veiksmīgi noslēdzies uz žūrija ir paziņojusi rezultātus:

  1. vieta – Ilzei Pētersonei
  2. vieta – Artūram Reinholdam
  3. vieta – Danai Lācei

Veicināšanas balvas no:

  • “Talsu Vēstīm” – Laurim Priedeslaipam
  • Novada Domes – Vinetai Dziemidovai
  • Latvijas Zaļās Kustības – Kristai Pūcītei
  • VIF Par Sakoptu Latviju – Sigitai Sujetovai

Konkursa uzvarētāju apbalvošana notiks Talsu Tautas namā, Izstādes atklāšanas laikā – 2011.gada 15.martā plkst. 12.00.

Visi laipni aicināti!