LZK nodaļu pārstāvji tikās Lielupē

Lai ievēlētu LZK vadības institūcijas, pārrunātu darbības virzienus un plānotās aktivitātes, 26.martā, Lielupē, tikās nodaļu pārstāvji.

Pēc vadības ziņojuma par sasniegumiem 2021.gadā, nodaļu pārstāvji no 8 klātesošajām reģionālajām un interešu nodaļām, ievelēja LZK valdes priekšsēdētāju, valdi, revidentu un Ētikas komisiju. Par valdes priekšsēdētāju atkārtoti tika ievēlēts Jānis Matulis, par valdes locekļiem – Inga Neimane, Aneta Pupene, Māris Narvils un Artūrs Undrests. Par revidentu ievēlēja Mirtu Jansoni, savukārt par Ētikas komisijas vadītāju Renāti Trumpekoju, par komisijas loceklēm – Rasmu Tīrumu un Ingrīdu Narvilu.

Tika runāts arī par nākotnes plāniem un projektiem un īpaši par šī gada pasākumiem. Ar mūsu ārvalstu sadarbības partneru – Coalition Clean Baltic un European Green Belt atbalstu, tiks īstenotas vairākas piekrastes aizsardzības iniciatīvas. Savukārt pateicoties Vācijas fonda BaltCF finansētajam projektam SONET-Save Our Nature and Environmental Treasures, tiks atjaunotas Natura2000 vietas Mērsragā un Bērzciemā, kā arī izveidota kāpu daudzveidīgo vidi saudzējoša infrastruktūra Ventspils bijušajā armijas poligonā. Beidzoties COVID ierobežojumiem, LZK plāno atjaunot aktīvāku biedru tikšanos dažādos pasākumos.