LZK Gada biedru sapulce Lielupē

31.martā un 1.aprīlī, Lielupē notika LZK Biedru sapulce, kurā tika ziņots par aizgājušā gada projektiem un panākumiem, kā arī lemts par 2023.gada paredzētajām projektu aktivitātēm.

LZK biotopu eksperts un BESTbelt projekta vadītājs Ilmārs Bodnieks pastāstīja arī par savām projektu idejām Pelēkās kāpas atjaunošanā Latvijas piekrastē. Pateicoties BaltCF finansētā projekta SONET atbalstam, tiek atjaunotas un pasargātas Pelēkās kāpas Ventspils, Talsu un Tukuma novados. Šobrīd nav skaidrs Ventspils poligona kāpu statuss, kas nākotnē varētu būt arī slēgtā josla, jo to paredzēts nodot Aizsardzības ministrijas valdījumā. Pašlaik šajā Pelēkās kāpas teritorijā SONET projekta ietvaros, jau ir veikta vairāku infrastruktūras objektu izstādīšana, kā zaļā universālā tualete un skatu laukums ar dēļu taku. Turpat, šogad paredzētas sakopšanas un nelegālo kāpu ceļu norobežošanas talkas. Pagaidām projekta SONET plānotās infrastruktūras izveidošana Cirpstenes kāpās ir apturēta, līdz atbildes saņemšanai no Aizsardzības un Zemkopības minsitrijām, par šīs Pelēkās kāpas teritorijas turpmāko pieejamību sabiedrībai.

Vēl aktīva Pelēkās kāpas atjaunošana notiek Bērzciema un Mērsraga piekrastē, ko atbalsta BESTbelt projekts. Savukārt skolēnu dalību talkās atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds projekts “Kampaņa “Zaļā Jūra 2022-2023””.

Tradicionāli mūsu piekrastes aktivitātes atbalsta arī Coalition Clean Baltic.

Mūsu atbalstītāji un galvenie sadarbības partneri 2023.gadā ir: