Latvijas Zaļās Kustības gada Sapulces lēmumi

25.martā Talsos notika LZK biedru pārstāvju Sapulce, kurā piedalījās delegāti no visām LZK nodaļām. Tika apstiprināti Vadības un Revidenta ziņojumi, kā arī 2016.gada darbības pārskats. Sapulce ievēlēja jaunu valdes locekli –Raiti Hercenbergu no Kuldīgas nodaļas.
Diskutējot par jau padarīto un plānoto, Sapulce apstiprināja 2017.gada darbības prioritātes, kas papildinātas ar 2 jauniem darbības virzieniem un būs sekojošas:

1. Piekrastes kāpu aizsardzība (koordinēs Andis Uzulnieks)
2. Alternatīvā enerģija/Klimats (koordinēs Māris Narvils)
3. Sabiedrības vides aizsardzības (Orhūsas) tiesības (koordinēs Jānis Matulis)
4. Natura 2000 liegumu monitorings (koordinēs Mirta Jansone)
5. ES Banku un Fondu uzraudzība (koordinēs Selīna Vancāne)
6. Interešu aizstāvība (valdes uzraudzība)

Valdes priekšsēdētājs informēja sapulci par iepriekšējā perioda aktivitātēm, tai skaitā par veiksmīgi īstenotiem CCB, Inforse un Ārlietu ministrijas finansētiem projektiem. Diemžēl ir tikuši tērēti gan finansu, gan laika resursi, lai risinātu pret LZK reputāciju un darbību kopumā vērstās aktivitātes, ko vairāku mēnešu garumā īstenoja bijušais darbinieks un DEAR projekta koordinators Āris Ādlers. Pēc darba atskaišu nesniegšanas un došanās patvaļīgos komandējumos, LZK valde atbrīvoja Ā. Ādleru no darba. Valdes lēmuma likumība apstiprināta, tiesai noraidot Ā. Ādlera prasību par materiālas kompensācijas piedziņu no LZK. Lai neatkārtotos līdzīgas situācijas, Sapulce nolēma izstrādāt LZK Ētikas kodeksu, aktivizēt nodaļu darba koordināciju un veicināt visu biedru iesaistīšanos kopīgos projektos, kurus paredzēts īstenot šī gada laikā.