Līdzdalība ES Fondu ieviešanas uzraudzībā

Sabiedrības līdzdalība ES fondu ieviešanas uzraudzībā

Šodien un rīt (2. un 3. jūlijā) biedrības Latvijas Zāļā kustība vadītāja Selīna Vancāne un biedrības “Dzīvības koks” vadītāja Gunita Berķe pārstāv Nevalstisko organizāciju sektoru ( NVO un MK sadarbības memoranda padome un Vides konsultatīvā padome) darbībai ES Fondu Uzraudzības komitejā.

NVO līdzdalības nepieciešamība ES Fondu plānošanas, ieviešanas un uzraudzības procesos kā īpaši nozīmīga ir uzsvērta arī Eiropas līmenī. Tas ir nozīmīgs ieguvums procesa caurspīdīguma nodrošināšanā, kā arī veicina daudzpusīgu viedokļa pārstāvību, kas ļauj efektīvāk ieviest ilgtspējīgus risinājumus un izmantot finanšu resursus sabiedrības interesēs! Aicinām aktīvus sabiedrības pārstāvjus līdzdarboties!

Sekojiet jaunumiem arī mūsu Twitter un Facebook kontā:

Piedalos ES Fondu Uzraudzības komitejā @Finmin lai nodrošinātu NVO līdzdalību un veicinātu ilgtspējīgu un efektīvu fondu ieviešanu Latvijā
Selīna Vancāne (@SelinaVancane) July 2, 2014