Labās prakses piemērs atkritumu apsaimniekošanā “Bez atkritumiem”

Projekta “Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana jautājumos, kas saistīti ar līdzdalību politikas plānošanā un ieviešanā par atkritumiem kā izmantojamiem resursiem” ietvaros, izstrādājot vadlīnijas “Bez atkritumiem”, kurā tika iekļauti arī citu valstu labās prakses piemēri, no 2014.gada 27.-31. maijam notika vizīte Itālijā, Lukas (Luccas) provincē, kur kopā ar sadarbības organizācijām devās arī LZK pārstāve.

Šis Toskānas reģions ir viens no tiem, kurā pieņemtā likumdošana nosaka sabiedrības tiesības uz līdzdalību normatīvo aktu izstrādē. Savukārt Kapanori pašvaldība ir pirmā Itālijā, kas izstrādājusi bezatkritumu stratēģiju, ar kuras palīdzību līdz 2020. gadam plānots būtiski samazināt radīto atkritumu apjomu, un līdz ar to – ietekmi uz vidi. Lai šo stratēģiju īstenotu, tā paredz visā pašvaldībā ieviest atkritumu šķirošanas konteinerus, attīstīt atkārtotu preču lietošanu un rīkot kampaņas, kas vērstu sabiedrības uzmanību tādiem jautājumiem kā kompostēšana, atkārtoti lietojamo un kompostējamo autiņbiksīšu lietošanu, krāna ūdens lietošanu tā vietā, lai patērētu pudelēs pildīto ūdeni, zaļais iepirkums, piena produktu un mazgāšanas līdzekļu uzpildīšanu atkārtoti lietojamos traukos, kā arī – pilsētas svētku norise bez vienreizlietojamo plastmasas trauku izmantošanas.

Atkritumu apsaimniekošanā šajā reģionā liela nozīme tiek piešķirta tieši sabiedrības informēšanai un apmācībai, – piemēram, tādās jomās kā dzeramā ūdens un elektroenerģijas taupīšanas, – notiek pašmājas produktu popularizēšanas un vietējo lauksaimnieku aktivizēšana. Vairākas aktīvistu grupas un biedrības kopā ar skolām un second-hand kustībām kampaņu ietvaros ir panākušas pārmaiņas sabiedrības izpratnē par atkritumu šķirošanas nepieciešamību, ne tikai izplatot informāciju, bet arī praktiski iesaistījušās, lai iedzīvotājiem jauno praksi palīdzētu īstenot. Kampaņu rezultātā kopējais mājsaimniecību radītais atkritumu apjoms no 2005. – 2010. gadam ir mazinājies par 21%, bet nešķiroto atkritumu apjoms samazināts no 340 līdz uz 150 kg no viena cilvēka.

Veiksmīgs piemērs, taupot vietu un nebojājot pilsētvides sakopto skatu, ir Prato izvietotie pazemes konteineru laukumi, kur iedzīvotājiem iespējams šķirot atkritumus 4 frakcijās (papīrs, kompostējamie materiāli, nešķirotie atkritumu un multimateriāli – plastmasa, tetrapakas, alumīnijs, stikla iepakojums un polistirols). Šāds modelis tiek īstenots arī daudzviet citur, tostarp, Lukas pilsētas vecpilsētā.

Lukas vecpilēta - labās prakses piemērs atkritumu apsaimniekošanā "Bez atkritumiem"

Lukas pašvaldība ir nonākusi pie secinājuma, ka veids kādā atkritumu savākšana notikusi agrāk, dalīto atkritumu konteinerus izvietojot pie ielām un ceļiem, lai atkritumus būtu iespējams izmest garāmbraucot, ir neefektīvs, tāpēc notiek pāriešana uz jaunu stratēģiju ”No durvīm līdz durvīm”, kā ietvaros atkritumi tiek sašķiroti jau rašanās vietā (pie iedzīvotājiem vai uzņēmumos), un tiek savākti noteiktā laikā, kad tie jāizliek uz ielas.

Lai arī iedzīvotājiem atkritumu apsaimniekošana izmaksā salīdzinoši dārgi (~100m2 dzīvojamā platībai – 300 EUR), atkritumu pārstrādes stratēģija šajā reģionā tiek veiksmīgi ieviesta. Un kā apgalvo pašvaldība, jaunieviestās pārmaiņas atkritumu apsaimniekošanas jomā sniedz arī ekonomisko labumu, kas vērtējams kā ~2 milj. EUR ietaupījums gadā, ko veido nesamaksātie atkritumu apsaimniekošanas nodokļi un papildus ieņēmumi no otrreizēji pārstrādāto atkritumu realizācijas.

Šo un citus labās prakses piemērus, kā arī dažādu mērķgrupu pārstāvju un ekspertu darba grupu rezultātus var apskatīt projekta noslēgumā izstrādātajās un zemāk apskatāmās vadlīnijas “Bez atkritumiem” vai apmeklējot homo ecos:.

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (400:Bad Request)