Ko cilvēkiem nozīmē Eiropas Attīstības gads? (2015)

2015. gads – Eiropas gads attīstībai.