Kampaņas “Saglabāsim Latvijas Kāpas – 2017” 2. Reģionālais seminārs Rojā

Latvijas Vides aizsardzības fonda Kampaņas ietvaros finansētā piekrastes infrastruktūras monitoringa rezultāti Ziemeļkurzemes piekrastē, tika prezentēti un pārrunāti seminārā Rojā, kas notika 27.jūnijā un kurā piedalījās visu piekrastes plānojuma procesā ieinteresēto pušu pārstāvji.

Vēlamies pateikties par sadarbību un atbalstu mūsu veiktajā Ziemeļkurzemes piekrastes kāpu infrastruktūras monitoringā, ko veicām 16. un 26.jūnijā, Ventspils, Dundagas un Rojas novadu pašvaldību un Slīteres Nacionālā parka pārstāvjiem, kuri kopā ar mums izvērtēja kāpu infrastruktūras tūrisma objektus un dalījās idejās kā tos uzlabot.

Esam apkopojuši mūsu redzēto secinājumos un ierosinājumos, kā uzlabot piekļuvi unikālajai piekrastes kāpu dabai, nenodarot tai zaudējumus un  padarot to pieejamāku, ievērojot Universālā dizaina principus. Mūsu monitoringa rezultāti Ziemeļkurzemes piekrastē, kā arī VARAM Telpiskās plānošanas departamenta informācija pieejami – prezentācijās, kuras iespējams redzēt mūsu mājas lapā.

Prezentācijas (Power Point):