Izstrādātas vadlīnijas bez atkritumu sabiedrībai

Bez Atkritumiem - Atkritumu samazināšanas iespējas

Biedrība “homo ecos:” sadarbībā ar organizācijām „Latvijas Zaļā kustība” un „Zaļā brīvība“ izstrādājusi vadlīnijas nevalstisko organizāciju kapacitātes stiprināšanai “BEZ ATKRITUMIEM”. Vadlīnijas soli pa solim iepazīstina ar atkritumu apjoma samazināšanas un pārstrādes iespējām, atklājot atkritumu apsaimniekošanā pastāvošās problēmas, kā arī sniedz ieteikumus, kas palīdzēs NVO sektoram atrast pareizo veidu, kā komunicēt ar pašvaldībām, iedzīvotājiem un komercstruktūrām un īstenot praksē efektīvas kampaņas atkritumu apsaimniekošanas jomā.

Viens cilvēks Latvijā gadā rada 333 kg atkritumu, kas ir nedaudz mazāk kā citur Eiropā — 360 kg. Atkritumu apjoma samazināšana kā prioritāra rīcība ir noteikta valsts stratēģiskajos dokumentos, taču, neskatoties uz iniciatīvām, ar kurām tiecas mazināt atkritumu rašanos, kopējam radīto atkritumu apjomam ir tendence pieaugt ne tikai pasaulē, bet arī Latvijā. Lai arī vairākums (89–98 %) mājsaimniecību radīto atkritumu ir pārstrādājami, reģenerējami, kompostējami vai izmantojami atkārtoti, Latvijā atkritumu šķirošana un pārstrāde joprojām ir vāji attīstīta un dominē atkritumu apglabāšana atkritumu poligonos, kas nozīmē, ka vērtīgie resursi, kas tur nonākuši, ir zuduši un vairs nekad netiks izmantoti.

Atkritumu kā resursu izmantošana veiksmīgi var notikt tikai tad, ja atkritumi tiek pienācīgi sašķiroti. No 2015.gada visā Latvijas teritorijā jābūt nodrošinātai dalītai atkritumu savākšanai un nevalstiskajām organizācijām var būt būtiska loma efektīvas un atbilstošas atkritumu apsaimniekošanas sistēmas izveidē. Ņemot vērā, ka atkritumu apsaimniekošanas uzņēmējdarbība ir visai apjomīga un tajā no uzņēmēju puses bieži dominē tikai ar peļņu saistīti apsvērumi, kā arī to, ka šī veida uzņēmējdarbība vienmēr ir cieši saistīta ar pašvaldībām, šajā nozarē ir palielināts risks, ka pašvaldības saistošajos noteikumos vai pat Ministru kabineta noteikumos tiek iekļautas normas, kas ir izdevīgas atkritumu apsaimniekošanas uzņēmumiem, bet ir mazāk izdevīgas sabiedrībai kopumā. Šādās situācijās NVO var būt virzītājspēks, kas cīnās par sabiedrības interesēm kopumā. Tomēr vislielāko ieguldījumu NVO sektors var sniegt, organizējot dažādas izglītības un komunikācijas kampaņas vides jomā, kā arī iesaistoties tajās, lai plašāk, saprotamāk un efektīvāk sabiedrībai izskaidrotu atkritumu apsaimniekošanas mērķus un prasības.

Vadlīnijas tapušas projekta “Nevalstisko organizāciju administratīvās kapacitātes stiprināšana jautājumos, kas saistīti ar līdzdalību politikas plānošanā un ieviešanā par atkritumiem kā izmantojamiem resursiem” ietvaros, kura mērķis bija paaugstināt projektā iesaistīto un citu nevalstisko organizāciju zināšanas un līdzdalību politikas plānošanas un ieviešanas un lēmumu pieņemšanas procesā, sekmēt nevalstiskā sektora sadarbību un pozitīvās pieredzes pārņemšanu jautājumos, kas saistīti ar atkritumiem kā izmantojamiem resursiem. Projekta veiksmīgai norisei tika izveidotas trīs darba grupas, kurās darbojās dažādu mērķgrupu pārstāvji, lai kopīgi pārrunātu, kā veidot sabiedrību, kas atkritumus izmantotu kā resursus, un kādi priekšnoteikumi tam ir nepieciešami.

Drukātas vadlīnijas ikvienam interesentam pieejamas biedrības “homo ecos:” birojā Ernestīnes ielā 12, Rīgā, savukārt lietošanai elektroniski tās var lejuplādēt “homo ecos:” mājas lapā: http://ej.uz/bez-atkritumiem.

Plašāka informācija par projektu: http://ej.uz/atkritumi_ka_resursi

Ieguldījums tavā nākotnē ESF VC SIF ES

Informāciju sagatavoja:
biedrība „homo ecos:“
birojs@homoecos.lv
+371 26326333