Engures novads ceļā uz dabas pieejamību

LZK programmas “Saglabāsim Latvijas kāpas” 2018. – 2020. gadu periodā paredzēti konkrēti piekrastes publiskās infrastruktūras labiekārtošanas darbi, kā arī sabiedrības informēšanas un izglītošanas kampaņa. Ar Baltijas jūras Aizsardzības fonda (BaltCF), Koalīcijas par tīru Baltiju (CCB) un Latvijas Vides aizsardzības fonda atbalstu, ir uzsākts darbs pie piekrastes kāpu objektu labiekārtošanas, lai tos sagatavotu atbilstoši Dabas pieejamības jaunā sertifikāta “NaaC” standartiem un prasībām.

Konkrētu Universālā dizaina principiem atbilstošu piekrastes publiskās infrastruktūras objektu labiekārtošana, zaļo universālo tualešu uzstādīšana un jaunā Dabas pieejamības sertifikāta – “NaaC “ ieviešana Latvijā, ir Latvijas Zaļās kustības galvenie uzdevumi nākošajam trīs gadu periodam.

 

Šogad jau uzstādītas trīs zaļās universālās tualetes Ainažos, Mērsragā un Jūrkalnē, savukārt Engures novadā – divi pēc pieejamības principiem izveidoti skatu laukumi kāpās. Nākošgad Engures novadā paredzēts uzstādīt  vismaz vienu Zaļo universālo tualeti un gājēju tiltiņu, kas nodrošinātu pieejamību Engures doktorātam un tālāk pludmalei.