Dabas pieejamības sertifikāta “NaaC” karogs pacelts Rojas un Ķesterciema pludmalē

2018.gadā, par godu Latvijas Simtgadei, Latvijas Zaļā kustība, kopā ar Invalīdu un viņu draugu apvienību “Apeirons” izstrādāja jaunu dabas pieejamības sertifikātu – NaaC (“Nature Accessible” ang.). Sertifikāts balstās uz konkrētu kritēriju īstenošanu un universālā dizaina principu ievērošanu dabas objektos.

Tam ir divi līmeņi – dzeltenais sertifikāts, kas apliecina, ka konkrētais dabas objekts ir gandrīz pieejams, bet tomēr trūkst atsevišķi dabas pieejamības un universālā dizaina elementi, kas konkrēto objektu padarītu pilnīgi pieejamu un izmantojamu. Savukārt zaļais sertifikāts kā augstākais līmenis, kopā ar “NaaC” karoga piešķiršanu apliecina, ka konkrētais dabas objekts ir pilnīgi pieejams – sākot ar atbilstošu auto stāvvietu cilvēkiem ar invaliditāti un beidzot ar pieejamu universālu tualeti.

LZK programmas “Saglabāsim Latvijas kāpas” 2018. – 2020. gada projektā ir paredzēti konkrēti piekrastes publiskās infrastruktūras labiekārtošanas darbi, kā arī sabiedrības informēšanas un izglītošanas kampaņas. Pateicoties Baltijas jūras Aizsardzības fonda (BaltCF) atbalstam, līdz šim dabas pieejamības objekti ir izveidoti – Ainažos, Jūrkalnē, Mērsragā, Kaltenē, Ķesterciemā un Engurē. Pirmais “Naac” karogs tika pacelts 1.jūnijā, Rojas pašvaldības apsaimniekotajā Rojas pludmalē.Otrais “NaaC” karogs tika pacelts 4.jūnijā Engures novada Ķesterciema pludmalē. “NaaC” karogs apliecina, ka gan Rojas, gan Ķesterciema pludmales pilnībā atbilst dabas pieejamības kritērijiem un tās var izmantot visi – sākot ar cilvēkiem ratiņkrēslā un beidzot ar ģimenēm ar maziem bērniem.