Clean Games talka Vārves poligonā

Atzīmējot Pasaules talkas dienu – sestdien, 21.septembrī, bijušā armijas poligona teritorijā, Ventspils novada Vārves pagasta piekrastē, Latvijas Zaļā kustība pirmo reizi Latvijā rīko interaktīvu talku “Clean Games” (Talkas spēle, jeb “Tīrā spēle”), kurā piedalīsies komandas no 7 piekrastes skolām.

Sadarbībā ar VAS “Latvijas Valsts meži” un Ventspils novada Vārves pagasta pārvaldi, LZK un skolu aktīvisti sakops daļu vecā armijas poligona teritorijas. Talkas sāksies plkst.12:00 un ilgs 2 stundas. Dalībnieku komandas 4 cilvēku sastāvā varēs reģistrēties no plkst. 11:00. Tā kā Clean Games ir daļa no Clean Games Baltic Cup konkursa, visi spēles noteikumi ir vienādi un rezultātu vērtēšanā tiek izmantota īpaša aplikācija. Spēles laikā, komandas vāc un vienlaicīgi arī šķiro atkritumus, kas tiek uzskaitīti un tādējādi tiek iegūti punkti un noteikti spēles uzvarētāji.

Clean Games ir komandu spēle – konkurss, kas tiek rīkots skolu un dažādu vides organizāciju aktīvistiem, lai aktualizētu piesārņotās vietas, veicinātu spēles azartu jauniešu vidū un rezultātā sakoptu vidi, līdz ar to veicinot vides apziņas līmeņa celšanu jaunās paaudzes vidū. Spēlē var piedalīties ikviens interesents, izveidojot komandu 4 talcinieku sastāvā.

Spēle sevī ietver vairākus posmus – atkritumu vākšana, šķirošana, pēc savāktā atkritumu daudzuma, izveidotās punktu sistēmas un papildus nosacījumiem (vairāk sašķirotās frakcijas utt.), tiek noteikts spēles uzvarētājs. Šī ir starptautiska interaktīva vides apziņas veicinoša spēle, kas šogad 21.septembrī notiks arī visā Baltijas jūras reģionā, bet jau vairākus gadus aktīvi notiek Krievijā, Vācijā, kā arī citur pasaulē, piemēram, Āfrikā, Indijā, Dienvidamerikā un Ķīnā.

Clean Games talku atbalsta Latvijas Vides aizsardzības fonds (LVAF) un mūsu ārvalstu partneri – Baltijas jūras Aizsardzības fonds (BaltCF) un Koalīcija par tīru Baltiju (CCB).

Kontaktinformācija:

  • Artūrs Undrests – 28334545

19.09.2019.