CCB 30.gadskārtu atzīmējām ar semināru un talku kāpu joslā

Atzīmējot CCB (Koalīcijas par tīru Baltiju) 30. gadskārtu, kopš šīs Baltijas jūras nevalstisko organizāciju apvienības dibināšanas, LZK biedri 11. un 12. jūlijā pie Uguņu ezera, tikās uz informatīvu semināru un priežu jaunaudžu informatīvo zīmju atjaunošanas talku Rojas un Mērsraga novadu kāpās.

Par CCB darbības virzieniem, uzdevumiem un sadarbību starp LZK un CCB, informēja LZK valdes priekšsēdētājs Jānis Matulis. Tika pārrunātas arī esošās CCB darbības prioritātes, kurās visas dalīborganizācijas un biedri arī individuāli tiek aicināti piedalīties. LZK aktīvi darbojas CCB Piekrastes darba grupā, kuru kopš jūnija vadīs Jānis Matulis. Par permakultūras un alternatīvās – ekoloģiskās  lauksaimniekošanas projektu iespējām un sadarbības aktivizēšanu ar citām CCB dalīborganizācijām pastāstīja  jaunievēlētais LZK valdes loceklis un permakultūras eksperts no Gramzdas, Māris Narvils.

Par VARAM aktualitātēm Baltijas jūras aizsardzības kontekstā informēja mūsu semināra viešņa – VARAM valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola. Diskutējām arī par citām Latvijai aktuālām ekoloģiskajām problēmām un NVO lomu to risināšanā. Pēc aktīvām debatēm un nākotnes projektu un LZK darbības virzienu plānošanas, semināra dalībnieki devās uz talku. Pirms diviem gadiem iestādītās, Latvijas simtgadei veltītās priedītes kāpu izbraukātajos ceļos, daļēji ir ieaugušas, tomēr daudzviet arī izpostītas. Neapzinīgi atpūtnieki ir iznīcinājuši vairumu informatīvo zīmju un turpinājuši veidot jaunas pieejas takas jūrai, tādējādi postot trauslos priežu stādījumus. LZK biedri atjaunoja zīmes abos priežu jaunaudžu posmos – Rojas un Mērsraga novadu kāpās. Arī LZK programma “Saglabāsim Latvijas kāpas” jau 4 gadu tiek īstenota pateicoties CCB finansiālam atbalstam.