Category Archives: Dažādi

24. novembra Diskusija par attīstības sadarbības projektiem un organizāciju pieredzi

Diskusijā par NVO redzējumu kā labāk attīstīt sadarbību Rietumu – Austrumu virzienos, izmantojot gan ES, gan Latvijas piešķirto finansējumu, piedalījās mūsu uzaicinātie Latvijas NVO pārstāvji no Invalīdu un viņu draugu apvienības “Apeirons”, Vides aizsardzības kluba un Jaunatnes organizāciju apvienības “IMKA Latvija”, viesi – Natālija Parečina no Baltkrievijas – Minskas NVO “Ekoloģisko Risinājumu Centra” un Jevgēņijs Kalačs no Baranoviču NVO “Nerush”, kā arī Ukrainas pārstāvis Petro Hricišins no Ļvovas NVO “Pasaules Laboratorija”.  

Lasīt tālāk… →

Diskutēsim par Attīstības Sadarbības projektiem un organizāciju pieredzi

24.novembrī pl. 13.00 viesnīcā “Bellevue Park Hotel”, Rīgā, Slokas ielā 1, LZK rīko diskusiju par ES un Latvijas Attīstības sadarbības politikas virzieniem, Ārlietu ministrijas finansētiem NVO projektiem un dažādo pieredzi NVO projektu īstenošanā.
Diskusijā piedalīsies Ārlietu ministrijas, vairāku Latvijas NVO un pieaicināto Baltkrievijas un Ukrainas NVO pārstāvji, kas dalīsies pieredzē ES finansētu projektu īstenošanā.
Diskusija notiek CEE Bankwatch projekta “DEAR” ietvaros, kuru Latvijā īsteno LZK un kurš tiek finansēts no Eiropas Komisijas līdzekļiem.

Diskusijas programma pielikumā (lejuplādēt *.pdf>>)

Diskusija par Orhūsas konvenciju

Latvijas Zaļā kustība rīko Apaļā galda diskusiju par Orhūsas konvencijas tendencēm un izaicinājumiem, kas notiks 21.novembrī pl. 14.00 Ziemeļvalstu Ministru Padomes birojā.

Kopš Orhūsas konvencijas ratificēšanas Latvijā ir pagājuši 15 gadi. Šajā laikā ir notikusi Eiropas tiesību normu un principu integrēšana Latvijas, kā ES dalībvalsts likumos, kā arī sācis darboties Administratīvā Procesa likums, kas skaidri definēja sabiedrības tiesības, tās aizsargāja no civiltiesiskām tiesvedībām un deva aktīvākajai sabiedrības daļai iespējas aizstāvēt savas tiesības iestādēs un tiesās. Ir notikuši sabiedrības rezonansi ieguvuši tiesu procesi dažādās tiesu instancēs Latvijā un Eiropā. Šobrīd gan NVO, gan juristu vidū ir izveidojies viedoklis, ka Orhūsas konvencijas principu īstenošana ir zaudējusi savu aktualitāti un ir laiks to atkal iedzīvināt. Par to diskutē, ne tikai Latvijā, bet arī citviet Eiropā, kur sabiedrība tiek mudināta aktīvāk izmantot Orhūsas konvencijas tiesību normu instrumentus.

Lasīt tālāk… →