Baltijas jūras dienas Kaļiņingradā

No 20. līdz 22.martam Kaļiņingradā notika Koalīcijas par tīru Baltiju rīkotas Baltijas jūras dienas, kurās Latviju pārstāvēja LZK valdes locekļi Jānis Matulis un Artūrs Undrests.

Pasākumu laikā iepazināmies ar pieejamības situāciju piekrastes pilsētā Baltijskā, apmeklējām Nākotnes skolu, kur vienlaikus apvienoti gan kultūras, gan zinātnes, gan sporta virzieni un piedalījāmies Kaļiņingradas Tehniskās Universitātes rīkotā jūras plānošanas seminārā un ekoloģiskajā plānošanas spēlē.

Viens no centrālajiem pasākumiem bija Baltijas jūras aizsardzības fonda (BaltCF) un Koalīcijas par tīru Baltiju (CCB) sadarbībā ar Kuršu kāpas Nacionālā parka administrāciju izveidotā dabas pieejamības taka, kuras atklāšanā piedalījās plašs Krievijas un ārvalstu partneru viesu loks.

Parka daba taka izveidota ar interaktīviem izzinošiem dabas materiāliem, pieejamu semināru lapeni un universālu zaļo tualeti. Bija interesanti iepazīt Kaļiņingradas vides pieejamības projektos iesaistīto NVO darba rezultātu, idejas un nākotnes plānus. Nolēmām sadarboties vides pieejamības jautājumu risināšanā un projektu darbā, kā arī rīkot pieredzes apmaiņas vizītes gan ar vides, gan pieejamības ekspertiem.